Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Sony Europe Limited

Identifikačné číslo v Registri: 9354466365-17
Dátum registrácie: 5.9.2008 12:03:12

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.8.2013 10:50:26
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.8.2013 10:50:26


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Sony Europe Limited
Skratka: Sony
Právna forma: Limited
Internetová stránka: http://www.sony-europe.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Serge Foucher
Funkcia: Executive Vice-President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Arnaud Brunet
Funkcia: Director, External Relations Europe

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: The Heights, Brooklands  1
Weybridge, Surrey KT13 OXW
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 1932 816 000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Contact details Brussels office:

External Relations Europe
Sony Europe Limited, trading as Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited

Leonardo Da Vincilaan 7 D1
1935 Zaventem
Belgium

Tel: +32 2 708 57 50

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The mission of Sony's External Relations Europe team is to promote Sony and Sony’s positions to the stakeholders that are involved in the elaboration of laws and regulations at European and national level. Such activity is performed directly through our contacts with EU officials and for national issues through our network of contacts in the local Sony organisations. Another, indirect route for lobbying is through our influence within various industry associations. The objective of these actions is always to enhance the positive effects on our business and/or to limit the negative aspects.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


International trade matters, including customs classification;
copyright and private copy levies;
data protection;
cybersecurity;
online child protection;
environmental matters;
corporate social responsibility;
technical and regulatory issues;
accessibility and diversity issues.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Sony Europe is member of:
DIGITALEUROPE, the European Digital Technology Association;
JBCE, i.e. the Japan Business Council Europe;
CSR Europe;
and EIF, i.e. the European Internet Foundation.

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2012 - 03/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

ATTENTIONS : Montants non disponibles au moment de la rédaction

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.