Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Sony Europe Limited

Identifikavimo numeris Registre: 9354466365-17
Registracijos data: 05/09/2008 12:03:12

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 08/04/2015 13:31:52
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 30/03/2015 16:53:41
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 30/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Sony Europe Limited

Sony

Limited

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

The Heights, Brooklands
Weybridge
KT13 OXW Surrey
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44) 1932 816 000

Da Vincilaan 7, D-1
1935 Zaventem
BELGIJA

(+32) 2 7084311

    Teisiškai atsakingas asmuo

Masaru Tamagawa

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Arnaud Brunet

Director, External Relations Europe

    Tikslai ir uždaviniai

The mission of Sony's External Relations Europe team is to promote Sony and Sony’s positions to the stakeholders that are involved in the development of laws and policies at European and national level. Such activity is performed directly through our contacts with EU officials and for national issues through our network of contacts in the local Sony organisations. Another - indirect - route for lobbying is through our influence within various industry associations. The objective of these actions is always to enhance the positive effects on our business and/or to limit the negative aspects.

 • Europos
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Proposed Data Protection Regulation, proposed NIS Directive, copyright reform, AVMS Directive revision, Digital Single Market, technical & regulatory issues, environmental policy, trade policy, eHealth, mHealth.


 

Non

Non

NIS Public-Private Platform

Non

Non

Our Brussels office follows the following topics:

international trade matters, including customs classification;
copyright and private copy levies;
data protection;
cybersecurity;
online child protection;
consumer rights;
corporate social responsibility;
technical and regulatory issues;
accessibility and diversity issues.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 3  

3

3

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Arnaud Brunet 27/01/2015 23/01/2016
CHARIKLEIA KLASINA 19/12/2014 17/12/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Sony Europe is member of DIGITALEUROPE (European digital technology industry association) and JBCE (Japan Business Council in Europe).

    Finansiniai duomenys

04/2014  -  03/2015

>= 500 000 € ir < 599 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.