Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Sony Europe Limited

Identifikační číslo v rejstříku: 9354466365-17
Datum registrace: 05/09/2008 12:03:12

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 08/04/2015 13:31:52
Datum poslední roční aktualizace je: 30/03/2015 16:53:41
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Sony Europe Limited

Sony

Limited

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

The Heights, Brooklands
Weybridge
KT13 OXW Surrey
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 1932 816 000

Da Vincilaan 7, D-1
1935 Zaventem
BELGIE

(+32) 2 7084311

    Osoba s právní odpovědností

pan  Masaru Tamagawa

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Arnaud Brunet

Director, External Relations Europe

    Cíle a úkoly

The mission of Sony's External Relations Europe team is to promote Sony and Sony’s positions to the stakeholders that are involved in the development of laws and policies at European and national level. Such activity is performed directly through our contacts with EU officials and for national issues through our network of contacts in the local Sony organisations. Another - indirect - route for lobbying is through our influence within various industry associations. The objective of these actions is always to enhance the positive effects on our business and/or to limit the negative aspects.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Proposed Data Protection Regulation, proposed NIS Directive, copyright reform, AVMS Directive revision, Digital Single Market, technical & regulatory issues, environmental policy, trade policy, eHealth, mHealth.


 

Ne

Ne

NIS Public-Private Platform

Ne

Ne

Our Brussels office follows the following topics:

international trade matters, including customs classification;
copyright and private copy levies;
data protection;
cybersecurity;
online child protection;
consumer rights;
corporate social responsibility;
technical and regulatory issues;
accessibility and diversity issues.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 3  

3

3

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Arnaud Brunet 27/01/2015 23/01/2016
CHARIKLEIA KLASINA 19/12/2014 17/12/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Cla
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Sony Europe is member of DIGITALEUROPE (European digital technology industry association) and JBCE (Japan Business Council in Europe).

    Finanční údaje

04/2014  -  03/2015

>= 500 000 € a < 599 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.