Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Sony Europe Limited

Identifikační číslo v rejstříku: 9354466365-17
Datum registrace: 5.9.08 12:03:12

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 17.8.14 19:27:56
Datum poslední roční aktualizace je 17.8.14 19:27:56


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Sony Europe Limited
Zkratka: Sony
Právní forma Limited
Internetové stránky: http://www.sony-europe.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Serge Foucher
Funkce: Executive Vice-President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Arnaud Brunet
Funkce: Director, External Relations Europe

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: The Heights, Brooklands  1
Weybridge, Surrey KT13 OXW
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+44) 1932 816 000
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Contact details Brussels office:

External Relations Europe
Sony Europe Limited, trading as Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited

Leonardo Da Vincilaan 7 D1
1935 Zaventem
Belgium

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The mission of Sony's External Relations Europe team is to promote Sony and Sony’s positions to the stakeholders that are involved in the development of laws and policies at European and national level. Such activity is performed directly through our contacts with EU officials and for national issues through our network of contacts in the local Sony organisations. Another - indirect - route for lobbying is through our influence within various industry associations. The objective of these actions is always to enhance the positive effects on our business and/or to limit the negative aspects.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


International trade matters, including customs classification;
copyright and private copy levies;
data protection;
cybersecurity;
online child protection;
consumer rights;
corporate social responsibility;
technical and regulatory issues;
accessibility and diversity issues.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Cla
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Sony Europe is member of DIGITALEUROPE (European digital technology industry association)and JBCE (Japan Business Council in Europe).

Finanční údaje

Rok: 04/2013 - 03/2014
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.