Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V.

Αριθμός μητρώου: 93470719224-55
ημερομηνία της εγγραφής: 27/07/2012 10:38:37

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 24/05/2015 17:33:47
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 24/05/2015 17:33:47
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 24/05/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V.

BDEx

e.V.

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Am Weidendamm, 1a
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 3072625790

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Gregor Wolf

Geschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Gregor Wolf

Geschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Der Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) wurde 1980 gegründet und knüpft an die Tradition der Verbandstätigkeit der „Arbeitsgemeinschaft der Exporteursvereine“ an.
Die internationalen Handelsunternehmen, größtenteils zusammengeschlossen in Regional- oder Fachverbänden, haben sich im Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) organisiert, um hierdurch den Informationsaustausch und ihre gemeinsame Interessenvertretung wahrzunehmen. Über die Mitgliedsverbände gehören somit derzeit etwa 850 Unternehmen mit ca. 3.000 Niederlassungen im Ausland zum Mitgliederkreis. Durch die Neugründung von freien Außenhandelsverbänden in den neuen Bundesländern und deren Aufnahme in den BDEx hat sich der Verband konsequent als bundesweite Interessenvertretung für den deutschen Exporthandel weiterentwickelt. Wir verstehen uns damit als Spitzenverband für den internationalen Export- und Transithandel. Der BDEx verfolgt kompetent und zuverlässig die Wahrung und Förderung der Außenhandelsinteressen seiner Mitglieder. Die praxisbezogene Verbesserung der Rahmenbedingungen für den internationalen Handel mit Gütern und Dienstleistungen im Ausland steht zusammen mit der politischen Flankierung des Auslandsgeschäfts im Vordergrund.
Vorstand und Geschäftsführung haben sich immer für ein freies und liberales Wirtschafts- und Handelssystem weltweit eingesetzt, denn die Außenhandelsunternehmen können sich nur unter dieser Voraussetzung kreativ entwickeln und ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung gerecht werden.
Eine wesentliche Aufgabe der Verbandsarbeit ist die tägliche Beratung und Vermittlung von Kontakten und Informationen für Mitgliedsverbände und deren Mitgliedsunternehmen. Darüber hinaus stellt die Mitgestaltung der Handelspolitik eine zentrale Aufgabe dar. Angesichts der heutigen Tendenzen zu vielseitigen Eingriffen in den Außenhandel versteht sich der BDEx als eine Stimme, ohne die z.B. eine praxisbezogene Ausfuhrpolitik nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Mitwirkung der Mitgliedsverbände und –unternehmen über ihren Bundesverband an der wirtschaftspolitischen Willensbildung in Berlin und Brüssel ist zur Wahrnehmung ihrer Außenhandelsinteressen aus der Verbandsarbeit nicht mehr wegzudenken.
Die Stärkung der eigenständigen Funktionen der Außenhandelsunternehmen und damit des Exporthandels sind Ziel der Öffentlichkeitsarbeit. Eine gezielte Selbstdarstellung und der Beweis für die Leistungsfähigkeit des Exporthandels sind Anforderungen an den Bundesverband, denen er täglich gerecht werden muss.
Der Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) hat große partnerschaftliche Resonanz für seine Arbeit gefunden. So besteht zur deutschen Industrie und Organisationen der deutschen Wirtschaft, zu Verwaltung und Parlamenten eine Fülle von Kontakten, die im Geiste guter Kooperation bei allen gemeinsam interessierenden internationalen Handelsfragen gepflegt und genutzt werden. Der Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) steht in einer guten und intensiven Zusammenarbeit auch mit den internationalen Spitzenverbänden des Außenhandels.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Dual-Use Regulation
Export Promotion Strategy
Market Access
Export Finance


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 2

2

0,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Διεύρυνση
 • Εμπόριο
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Τελωνεία

    Μέλη

Mitglied beim Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA)
Mitglied bei der Confederation of International Trading Houses Associations (CITHA)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.