Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V.

Αριθμός μητρώου: 93470719224-55
ημερομηνία της εγγραφής: 27/7/2012 10:38:37 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 30/6/2014 9:54:34 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 30/6/2014 9:54:34 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V.
Ακρωνύμιο: BDEx
Νομικό καθεστώς: e.V.
Δικτυακός τόπος: http://www.bdex.de

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jens Nagel
Θέση: Geschäftsführer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Gregor Wolf
Θέση: Stellv. Geschäftsführer

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 1a Am Weidendamm 
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49) 3072625790
Αριθμός φαξ: (+49) 3072625799
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Der Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) wurde 1980 gegründet und knüpft an die Tradition der Verbandstätigkeit der „Arbeitsgemeinschaft der Exporteursvereine“ an.
Die internationalen Handelsunternehmen, größtenteils zusammengeschlossen in Regional- oder Fachverbänden, haben sich im Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) organisiert, um hierdurch den Informationsaustausch und ihre gemeinsame Interessenvertretung wahrzunehmen. Über die Mitgliedsverbände gehören somit derzeit etwa 850 Unternehmen mit ca. 3.000 Niederlassungen im Ausland zum Mitgliederkreis. Durch die Neugründung von freien Außenhandelsverbänden in den neuen Bundesländern und deren Aufnahme in den BDEx hat sich der Verband konsequent als bundesweite Interessenvertretung für den deutschen Exporthandel weiterentwickelt. Wir verstehen uns damit als Spitzenverband für den internationalen Export- und Transithandel. Der BDEx verfolgt kompetent und zuverlässig die Wahrung und Förderung der Außenhandelsinteressen seiner Mitglieder. Die praxisbezogene Verbesserung der Rahmenbedingungen für den internationalen Handel mit Gütern und Dienstleistungen im Ausland steht zusammen mit der politischen Flankierung des Auslandsgeschäfts im Vordergrund.
Vorstand und Geschäftsführung haben sich immer für ein freies und liberales Wirtschafts- und Handelssystem weltweit eingesetzt, denn die Außenhandelsunternehmen können sich nur unter dieser Voraussetzung kreativ entwickeln und ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung gerecht werden.
Eine wesentliche Aufgabe der Verbandsarbeit ist die tägliche Beratung und Vermittlung von Kontakten und Informationen für Mitgliedsverbände und deren Mitgliedsunternehmen. Darüber hinaus stellt die Mitgestaltung der Handelspolitik eine zentrale Aufgabe dar. Angesichts der heutigen Tendenzen zu vielseitigen Eingriffen in den Außenhandel versteht sich der BDEx als eine Stimme, ohne die z.B. eine praxisbezogene Ausfuhrpolitik nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Mitwirkung der Mitgliedsverbände und –unternehmen über ihren Bundesverband an der wirtschaftspolitischen Willensbildung in Berlin und Brüssel ist zur Wahrnehmung ihrer Außenhandelsinteressen aus der Verbandsarbeit nicht mehr wegzudenken.
Die Stärkung der eigenständigen Funktionen der Außenhandelsunternehmen und damit des Exporthandels sind Ziel der Öffentlichkeitsarbeit. Eine gezielte Selbstdarstellung und der Beweis für die Leistungsfähigkeit des Exporthandels sind Anforderungen an den Bundesverband, denen er täglich gerecht werden muss.
Der Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) hat große partnerschaftliche Resonanz für seine Arbeit gefunden. So besteht zur deutschen Industrie und Organisationen der deutschen Wirtschaft, zu Verwaltung und Parlamenten eine Fülle von Kontakten, die im Geiste guter Kooperation bei allen gemeinsam interessierenden internationalen Handelsfragen gepflegt und genutzt werden. Der Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) steht in einer guten und intensiven Zusammenarbeit auch mit den internationalen Spitzenverbänden des Außenhandels.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Communication of the Commission to the Member States pursuant to Article 93(1) of the EC Treaty applying Articles 92 and 93 of the Treaty to short-term export-credit insurance

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Διεύρυνση
 • Εμπόριο
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Τελωνεία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Mitglied beim Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA)
Mitglied bei der Confederation of International Trading Houses Associations (CITHA)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.