Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 93470719224-55
Datum registrace: 27.7.12 10:38:37

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 30.6.14 9:54:34
Datum poslední roční aktualizace je 30.6.14 9:54:34


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V.
Zkratka: BDEx
Právní forma e.V.
Internetové stránky: http://www.bdex.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jens Nagel
Funkce: Geschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Gregor Wolf
Funkce: Stellv. Geschäftsführer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Am Weidendamm  1a
10117 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 3072625790
Číslo faxu: (+49) 3072625799
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) wurde 1980 gegründet und knüpft an die Tradition der Verbandstätigkeit der „Arbeitsgemeinschaft der Exporteursvereine“ an.
Die internationalen Handelsunternehmen, größtenteils zusammengeschlossen in Regional- oder Fachverbänden, haben sich im Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) organisiert, um hierdurch den Informationsaustausch und ihre gemeinsame Interessenvertretung wahrzunehmen. Über die Mitgliedsverbände gehören somit derzeit etwa 850 Unternehmen mit ca. 3.000 Niederlassungen im Ausland zum Mitgliederkreis. Durch die Neugründung von freien Außenhandelsverbänden in den neuen Bundesländern und deren Aufnahme in den BDEx hat sich der Verband konsequent als bundesweite Interessenvertretung für den deutschen Exporthandel weiterentwickelt. Wir verstehen uns damit als Spitzenverband für den internationalen Export- und Transithandel. Der BDEx verfolgt kompetent und zuverlässig die Wahrung und Förderung der Außenhandelsinteressen seiner Mitglieder. Die praxisbezogene Verbesserung der Rahmenbedingungen für den internationalen Handel mit Gütern und Dienstleistungen im Ausland steht zusammen mit der politischen Flankierung des Auslandsgeschäfts im Vordergrund.
Vorstand und Geschäftsführung haben sich immer für ein freies und liberales Wirtschafts- und Handelssystem weltweit eingesetzt, denn die Außenhandelsunternehmen können sich nur unter dieser Voraussetzung kreativ entwickeln und ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung gerecht werden.
Eine wesentliche Aufgabe der Verbandsarbeit ist die tägliche Beratung und Vermittlung von Kontakten und Informationen für Mitgliedsverbände und deren Mitgliedsunternehmen. Darüber hinaus stellt die Mitgestaltung der Handelspolitik eine zentrale Aufgabe dar. Angesichts der heutigen Tendenzen zu vielseitigen Eingriffen in den Außenhandel versteht sich der BDEx als eine Stimme, ohne die z.B. eine praxisbezogene Ausfuhrpolitik nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Mitwirkung der Mitgliedsverbände und –unternehmen über ihren Bundesverband an der wirtschaftspolitischen Willensbildung in Berlin und Brüssel ist zur Wahrnehmung ihrer Außenhandelsinteressen aus der Verbandsarbeit nicht mehr wegzudenken.
Die Stärkung der eigenständigen Funktionen der Außenhandelsunternehmen und damit des Exporthandels sind Ziel der Öffentlichkeitsarbeit. Eine gezielte Selbstdarstellung und der Beweis für die Leistungsfähigkeit des Exporthandels sind Anforderungen an den Bundesverband, denen er täglich gerecht werden muss.
Der Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) hat große partnerschaftliche Resonanz für seine Arbeit gefunden. So besteht zur deutschen Industrie und Organisationen der deutschen Wirtschaft, zu Verwaltung und Parlamenten eine Fülle von Kontakten, die im Geiste guter Kooperation bei allen gemeinsam interessierenden internationalen Handelsfragen gepflegt und genutzt werden. Der Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx) steht in einer guten und intensiven Zusammenarbeit auch mit den internationalen Spitzenverbänden des Außenhandels.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Communication of the Commission to the Member States pursuant to Article 93(1) of the EC Treaty applying Articles 92 and 93 of the Treaty to short-term export-credit insurance

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Cla
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Vnější vztahy

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Mitglied beim Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA)
Mitglied bei der Confederation of International Trading Houses Associations (CITHA)

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.