Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Global Social Justice

Идентификационен номер в Регистъра: 93463507799-81
Дата на регистрация: 21/01/2012 01:39:35

Информацията за този субект е била последно изменена на: 11/02/2015 22:34:25
Последната годишна актуализация е извършена на: 11/02/2015 22:34:25
Следваща актуализация най-късно до: 11/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Global Social Justice

GSJ

Belgian 'asbl'

    Раздел на регистрация

IV - Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции

    Координати за връзка

Rue du Vieux Marché aux Grains, 47
1000 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 25020362

    Правно отговорно лице

Госпожа  Francine Mestrum

chairperson

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Francine Mestrum

coordinator

    Цели и задачи

research on social development issues, as well as anything related to it such as globalisation, European integration, economic development, gender issues, taxes; education and training activities activities around these issues

 • европейско равнище
 • световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

social policies, tax policies, development cooperation, gender, trade

website www.globalsocialjustice.eu


 

Не

Не

Не

Не

Не

research on EU activities in the field of development and social policies

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Външни отношения
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Околна среда
 • Развитие
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

100

 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛАТВИЯ
 • ЛИТВА
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

6 000 €

6 000 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

0 €

no public funding but revenues from activities

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
I subscribe