Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V.

Αριθμός μητρώου: 93439646180-91
ημερομηνία της εγγραφής: 11/07/2011 16:49:16

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 29/04/2015 09:04:49
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 29/04/2015 09:04:49
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 29/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V.

Abst Bbg

association

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Άλλες οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Mittelstrasse 5
12529 Schönefeld
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+4930)37446070

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Anja Theurer

Managing Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Anja Theurer

Managing Director

    Στόχοι και αποστολή

As an intermediary between the contracting authorities in the Land of Brandenburg and the economic operators the association has the task to promote the appropriate participation of companies from industry, commerce and trade in public procurement.

περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Public Procurement Directives


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Επιχειρήσεις
  • Εσωτερική αγορά
  • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

    Μέλη

Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern des Landes Brandenburg

Ständige Konferenz der Auftragsberatungsstellen (www.abst.de)
Forum Vergabe (www.forum-vergabe.de)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.