Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 93439646180-91
Дата на регистрация: 11/07/2011 16:49:16

Информацията за този субект е била последно изменена на: 29/04/2015 09:04:49
Последната годишна актуализация е извършена на: 29/04/2015 09:04:49
Следваща актуализация най-късно до: 29/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V.

Abst Bbg

association

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Други организации

    Координати за връзка

Mittelstrasse 5
12529 Schönefeld
ГЕРМАНИЯ

(+4930) 37446070

    Правно отговорно лице

Госпожа  Anja Theurer

Managing Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Anja Theurer

Managing Director

    Цели и задачи

As an intermediary between the contracting authorities in the Land of Brandenburg and the economic operators the association has the task to promote the appropriate participation of companies from industry, commerce and trade in public procurement.

регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Public Procurement Directives


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Икономически и финансови въпроси
  • Конкуренция
  • Предприятия

    Членство

Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern des Landes Brandenburg

Ständige Konferenz der Auftragsberatungsstellen (www.abst.de)
Forum Vergabe (www.forum-vergabe.de)

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.