Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 93439646180-91
Дата на регистрация: 11-7-11 16:49:16

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-16 11:09:16
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-16 11:09:16


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V.
Инициали: Abst Bbg
Правен статут: association
Уебсайт: http://www.abst-brandenburg.de

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Други подобни организации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Anja Theurer
Длъжност: Managing Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Anja Theurer
Длъжност: Managing Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Mittelstrasse  5
12529 Schönefeld
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+4930) 37446070
Факс: (+4930) 374460731
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: As an intermediary between the contracting authorities in the Land of Brandenburg and the economy the association has the task of promoting the the appropriate participation of companies from industry, commerce and trade in public procurement.
Интересите на организацията са на:
  • регионално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


EU-Vergaberichtlinien

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Вътрешен пазар
  • Икономически и финансови въпроси
  • Конкуренция
  • Предприятия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Ständige Konferenz der Auftragsberatungsstellen (www.abst.de)
Forum Vergabe (www.forum-vergabe.de)

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.