Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 93439646180-91
Дата на регистрация: 11/07/2011 16:49:16

Информацията за този субект е била последно изменена на: 16/06/2014 11:09:16
Последната годишна актуализация е извършена на: 16/06/2014 11:09:16

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V.

Abst Bbg

association

    Раздел на регистрация

II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации

Други подобни организации

    Координати за връзка

Mittelstrasse, 5
12529 Schönefeld
ГЕРМАНИЯ

(+4930) 37446070

(+4930) 374460731

    Правно отговорно лице

Госпожа  Anja Theurer

Managing Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Anja Theurer

Managing Director

    Цели и задачи

As an intermediary between the contracting authorities in the Land of Brandenburg and the economy the association has the task of promoting the the appropriate participation of companies from industry, commerce and trade in public procurement.

регионално/местно равнище

    Дейности

EU-Vergaberichtlinien

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Икономически и финансови въпроси
  • Конкуренция
  • Предприятия

    Членство

Ständige Konferenz der Auftragsberatungsstellen (www.abst.de)
Forum Vergabe (www.forum-vergabe.de)

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.