Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

certipass srl

Tunnistenumero rekisterissä: 93417862298-36
Rekisteröintipäivä: 21.9.2009 17:06:28

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 8.9.2014 12:38:32
Edellinen vuotuinen päivitys: 8.9.2014 12:38:32


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: certipass srl
Lyhenne: certipass srl
Organisaation oikeudellinen muoto: società di capitale
Internet-osoite: http://www.eipass.com

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Domenico Pontrandolfo
Tehtävä organisaatiossa: amministratore

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Domenico pontrandolfo
Tehtävä organisaatiossa: amministratore

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Teresa Labriola  25/A
70029 Santeramo in Colle (Ba)
ITALIA
Puhelinnumero: (+39) 0803032231
Faksinumero: (+39) 0802170117
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: la nostra società si occupa di certificare le competenze informatiche, rilasciando titoli spendibili sul mercato del lavoro e per la partecipazione a concorsi pubblici
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


promuovere l'utilizzo corretto dell'ICT e certificare le competenze al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro o la partecipazione a concorsi pubblici ormai requisito indispensabile.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 6
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BULGARIA
 • ITALIA
 • SLOVENIA

 • ALBANIA
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
abbiamo una nostra rete di affiliati che, dopo essere stati accreditati come Ei-Center, sono autorizzati ad erogare gli esami che gli utenti affrontano per ottenere le certificazioni informatiche EIPASS

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 870 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 870 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
vendita servizi : 870 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.