Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

International Fur Federation

Id-nummer i registret: 93417326513-30
Registreringsdag: 31/08/2011 10:10:04

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 09/02/2015 14:25:47
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 09/02/2015 14:25:47
Sista dag för nästa uppdatering är den: 09/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

International Fur Federation

IFF

Unincorporated Association of Members

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Baker Street, 18-22
KT13 8AU Surrey
STORBRITANNIEN

(+44) 1932850020

    Juridiskt ansvarig

Mark Oaten

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Mark Oaten

CEO

    Mål och uppdrag

In 1949, members of the fur trade formed the International Fur Trade Federation (IFTF), which brings together national associations from all parts of the world. With 48 member organisations in 39 countries, IFF (formerly IFTF) includes practically every important fur producing and consuming country.

It draws together and represents people from across the full spectrum of the trade: farmers; trappers; auction houses; merchants; brokers; dressers and dyers; manufacturers; wholesalers; marketing organisations and retailers.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Farming, hunting, trapping, environment management, dying and dressing of animal products, trade, product labelling, traceability, certification, animal science and transportation of goods.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Animal Welfare strategy
Biodiversity strategy
Textile Labelling Regulation
Origin Marking Regulation
Agreement on International Humane Trapping Standards
Seal trade ban
Free Trade Agreement negotiations
Fashion industries communication

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 5

5

1,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Budget
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

    Medlemskap

http://www.wearefur.com/our-trade/members

CEPS
EPC
AEDT
IUCN

    Ekonomiska uppgifter

04/2013  -  04/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Yes