Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

International Fur Federation

Id-nummer i registret: 93417326513-30
Registreringsdag: 2011-08-31 10:10:04

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-01 10:24:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-01 10:24:11


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: International Fur Federation
Förkortning: IFF
Associationsform (rättslig ställning): Unincorporated Association of Members
Webbplats: http://www.wearefur.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Mark Oaten
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Mark Oaten
Befattning: CEO

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Baker Street  18-22
KT13 8AU Surrey
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 1932850020
Fax: (+44) 1932850033
Andra adressuppgifter: Contact details for the IFTF's Brussels office are as follows:

3-5 Avenue des Arts
1210 Brussels
BELGIUM

Tel: +32 2 211 0252
Fax: +32 2 209 1179

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: In 1949, members of the fur trade formed the International Fur Trade Federation (IFTF), which brings together national associations from all parts of the world. With 44 member organisations in 36 countries, IFTF includes practically every important fur producing and consuming country.

It draws together and represents people from across the full spectrum of the trade: farmers; trappers; auction houses; merchants; brokers; dressers and dyers; manufacturers; wholesalers; marketing organisations and retailers.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Animal Welfare strategy
Biodiversity strategy
Textile Labelling Regulation
Origin Marking Regulation
Agreement on International Humane Trapping Standards
Seal trade ban
Free Trade Agreement negotiations
Fashion industries communication

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
CEPS
EPC
AEDT

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 500000  € och < 600000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Yes