Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 93401065573-24
Datum registrace: 30/03/2011 16:02:58

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/03/2014 10:30:27
Datum poslední roční aktualizace je: 17/03/2014 09:57:18

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.

GDTE

Dutch private limited liability company

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Strawinskylaan 3105, 33225215
1077 ZX Amsterdam
NIZOZEMSKO

(+32) 02 761 1811

(+) 

Belgian Branch Office of Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.:
Culliganlaan 2A, B-1831 Diegem
Belgium

Government Affairs Department
Culliganlaan 2A, B-1831 Diegem
Belgium
Telephone: (+32) 02 713 1993

    Osoba s právní odpovědností

pan  Darren Wells

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Lie Junius

Director Public Affairs EMEA

    Cíle a úkoly

Mission:

Our objective is to engage in the manufacturing, distribution and sale of tires for various markets, as well to engage in certain other businesses related to automotive and vehicle parts, rubber and polymers.

When progressing towards this goal, we are driven by core values, such as conduct our business in accordance with the highest applicable legal and ethical standards, operate globally as a socially responsible corporate citizen, and act as a business-driven organization. Also, our attention is focused on quality, consumers, and environmental protection. Our standard is set on useful, durable, reliable and most importantly safe products. We are committed to listen and respond rapidly to our customers’ needs and expectations, and provide them with outstanding value of products and services. Furthermore, Goodyear Dunlop’s policy is to always manufacture, handle and dispose of materials in an environmentally responsible manner, and be committed to the conservation of natural resources and waste reduction.


Activities:

Our principal business is the development, manufacturing, distribution and sale of tires, and related products and services worldwide. We produce and market numerous lines of rubber tires mainly for automobiles, trucks, buses, aviation, motorcycles, earthmoving equipment, and industrial equipment. In each case, our tires are offered for sale to vehicle manufacturers for mounting as original equipment and in replacement markets worldwide. Our principal products are new tires for most applications.

A trendsetter in innovation, Goodyear and Goodyear Dunlop continuously pioneer safety technologies, such as RunOnFlatTM, which allows a driver to continue on a journey with a punctured tire.

In the EU, Goodyear Dunlop employs more than 20.000 persons and operates over a dozen manufacturing facilities. Globally, Goodyear and its affiliates employ approximately 72.000 people and manufactures its products in 53 facilities in 22 countries.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti

Through its Government Affairs EMEA Department, Goodyear Dunlop provides EU policy makers with insights into the functioning of our company, our products characteristics, our goals, as well as opportunities and challenges for the tire manufacturing industry at large. Our aim is to ensure timely and accurate understanding and implementation of the upcoming EU tire-specific and tire-related legislation. Along with that, we represent the company’s positions in response to demands and opportunities pertaining to specific sectors of interest, such as road safety, sustainable transport, eco-efficiency, and consumer rights.


LIST OF EU ADOPTED AND DRAFT LAWS AND GUIDELINES RELEVANT FOR GDTE:

- Regulation 661/2009/EC on the type-approval requirements for the general safety of motor vehicles;
- Regulation 1222/2009/EC on the labelling of tyres;

- EC Action Plan on Urban Mobility;
- EC Roadmap to a Single European Transport Area;
- European Road Safety Action Plan, 2011-2020;
- Directives 2009/40 and 2010/48 on roadworthiness tests for motor vehicles and Directive 2000/30 on technical roadside inspection;
- CARS 21 final report, 6 June 2012;

- REACH Regulation 1907/2006;
- Regulation 765/2008 on market surveillance;
- Directive 2004/37/EC on the protection of workers;

- European Parliament Resolution on regulatory aspects of nanomaterials, April 2009;
- EC 2011/696 Recommendation on the definition of nanomaterials;

- ETS Directive 2009/29/EC;

- Directive 1999/31/EC on the Landfill of Waste;

- EC Roadmap to a Resource Efficient Europe, 2011;

- Directive 2001/83/EU on Consumer Rights;

- Draft regulation on the sound level of motor vehicles (COM(2011)856);

- Draft Regulation on General Data Protection (COM(2012)11);
- Draft Proposed Directive on Alternative Dispute Resolution for consumer disputes and amending Reg. 2006/2004/EC and Directive 2009/22/EC (COM(2011)793);

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

4

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Leah Charpentier 23/08/2014 18/08/2015
Cédric ISAAC 25/06/2014 23/06/2015
Martina SHCHURYK 03/10/2014 01/10/2015

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Goodyear Dunlop Europe is a member of:

European Tire & Rubber Manufacturers' Association (ETRMA)
European Tire & Rim Technical Organization (ETRTO)
American Chamber of Commerce to the European Union (AMCHAM EU)
The Forum for the Automobile and Society (FAS)

Various national tire and business associations

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 250 000  € a < 300 000  €

0 €

11 923 €

Over 2005-2009, Goodyear S.A. in Luxembourg received about 2 million euro under the Life Project for the development of low rolling resistance tires with environmentally friendly resources.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.