Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 93401065573-24
Datum registrace: 30.3.11 16:02:58

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 17.3.14 10:30:27
Datum poslední roční aktualizace je 17.3.14 9:57:18


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.
Zkratka: GDTE
Právní forma Dutch private limited liability company
Internetové stránky: http://www.goodyear.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Darren Wells
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Lie Junius
Funkce: Director Public Affairs EMEA

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Strawinskylaan 3105  33225215
1077 ZX Amsterdam
NIZOZEMSKO
Telefon: (+32) 02 761 1811
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Belgian Branch Office of Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.:
Culliganlaan 2A, B-1831 Diegem
Belgium

Government Affairs Department
Culliganlaan 2A, B-1831 Diegem
Belgium
Telephone: (+32) 02 713 1993

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Mission:

Our objective is to engage in the manufacturing, distribution and sale of tires for various markets, as well to engage in certain other businesses related to automotive and vehicle parts, rubber and polymers.

When progressing towards this goal, we are driven by core values, such as conduct our business in accordance with the highest applicable legal and ethical standards, operate globally as a socially responsible corporate citizen, and act as a business-driven organization. Also, our attention is focused on quality, consumers, and environmental protection. Our standard is set on useful, durable, reliable and most importantly safe products. We are committed to listen and respond rapidly to our customers’ needs and expectations, and provide them with outstanding value of products and services. Furthermore, Goodyear Dunlop’s policy is to always manufacture, handle and dispose of materials in an environmentally responsible manner, and be committed to the conservation of natural resources and waste reduction.


Activities:

Our principal business is the development, manufacturing, distribution and sale of tires, and related products and services worldwide. We produce and market numerous lines of rubber tires mainly for automobiles, trucks, buses, aviation, motorcycles, earthmoving equipment, and industrial equipment. In each case, our tires are offered for sale to vehicle manufacturers for mounting as original equipment and in replacement markets worldwide. Our principal products are new tires for most applications.

A trendsetter in innovation, Goodyear and Goodyear Dunlop continuously pioneer safety technologies, such as RunOnFlatTM, which allows a driver to continue on a journey with a punctured tire.

In the EU, Goodyear Dunlop employs more than 20.000 persons and operates over a dozen manufacturing facilities. Globally, Goodyear and its affiliates employ approximately 72.000 people and manufactures its products in 53 facilities in 22 countries.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Leah Charpentier 23.8.14 18.8.15
Cédric ISAAC 25.6.14 23.6.15
Martina SHCHURYK 3.10.14 1.10.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Through its Government Affairs EMEA Department, Goodyear Dunlop provides EU policy makers with insights into the functioning of our company, our products characteristics, our goals, as well as opportunities and challenges for the tire manufacturing industry at large. Our aim is to ensure timely and accurate understanding and implementation of the upcoming EU tire-specific and tire-related legislation. Along with that, we represent the company’s positions in response to demands and opportunities pertaining to specific sectors of interest, such as road safety, sustainable transport, eco-efficiency, and consumer rights.


LIST OF EU ADOPTED AND DRAFT LAWS AND GUIDELINES RELEVANT FOR GDTE:

- Regulation 661/2009/EC on the type-approval requirements for the general safety of motor vehicles;
- Regulation 1222/2009/EC on the labelling of tyres;

- EC Action Plan on Urban Mobility;
- EC Roadmap to a Single European Transport Area;
- European Road Safety Action Plan, 2011-2020;
- Directives 2009/40 and 2010/48 on roadworthiness tests for motor vehicles and Directive 2000/30 on technical roadside inspection;
- CARS 21 final report, 6 June 2012;

- REACH Regulation 1907/2006;
- Regulation 765/2008 on market surveillance;
- Directive 2004/37/EC on the protection of workers;

- European Parliament Resolution on regulatory aspects of nanomaterials, April 2009;
- EC 2011/696 Recommendation on the definition of nanomaterials;

- ETS Directive 2009/29/EC;

- Directive 1999/31/EC on the Landfill of Waste;

- EC Roadmap to a Resource Efficient Europe, 2011;

- Directive 2001/83/EU on Consumer Rights;

- Draft regulation on the sound level of motor vehicles (COM(2011)856);

- Draft Regulation on General Data Protection (COM(2012)11);
- Draft Proposed Directive on Alternative Dispute Resolution for consumer disputes and amending Reg. 2006/2004/EC and Directive 2009/22/EC (COM(2011)793);

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Goodyear Dunlop Europe is a member of:

European Tire & Rubber Manufacturers' Association (ETRMA)
European Tire & Rim Technical Organization (ETRTO)
American Chamber of Commerce to the European Union (AMCHAM EU)
The Forum for the Automobile and Society (FAS)

Various national tire and business associations

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 250000  € a < 300000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 11 923 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Over 2005-2009, Goodyear S.A. in Luxembourg received about 2 million euro under the Life Project for the development of low rolling resistance tires with environmentally friendly resources.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.