Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Asociación Nacional de Transportes Colectivos Urbanos de Viajeros de Superficie (Spanish Surface Collective Urban Transport Association)

Tunnistenumero rekisterissä: 93391655619-15
Rekisteröintipäivä: 7.4.2011 17:07:49

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 11.3.2014 10:02:06
Edellinen vuotuinen päivitys: 11.3.2014 10:02:06


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Asociación Nacional de Transportes Colectivos Urbanos de Viajeros de Superficie (Spanish Surface Collective Urban Transport Association)
Lyhenne: TU
Organisaation oikeudellinen muoto: Asociación
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Rosa Menéndez
Tehtävä organisaatiossa: Secretaria General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Emiliano Alonso
Tehtävä organisaatiossa: TU Delegate to the EU

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Orense  20
28080 Madrid
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 915552094
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: TU Delegation in Brussels - Alonso & Asociados
Avenue des Arts 10-11 bte 10
B-1210 Brussels (Belgium)

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: — Representar
— Gestionar
— Defender
— Promocionar
— Coordinar
— Potenciar

...los derechos e intereses profesionales generales de los asociados en cuanto se relaciona con sus fines estatutarios y en especial todo cuanto afecta a la actividad del transporte urbano en autobús.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Meetings with EU officials
Requesting information
Participation in public consultations

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Miembro de la Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (FENEBUS)y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
También participa en el Comité Nacional del Transporte por Carrera (Sección de Transporte Urbano).

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.