Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Groupe IRCEM

Identifikačné číslo v Registri: 93338229133-31
Dátum registrácie: 11/07/2012 10:31:29

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 10/02/2015 10:25:11
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10/02/2015 10:25:11
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 10/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Groupe IRCEM

IRCEM

Association (loi 1901 France)

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Avenue des Nations Unies, 261
59672 ROUBAIX
FRANCÚZSKO

(+33) 3 20 45 57 00

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Monique GROLIN

Présidente

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Jean-Charles GROLLEMUND

Directeur Général

    Ciele a poslanie

IRCEM est le groupe français de protection sociale des emplois de la famille et des services à la personne.
Il s'adresse aux retraités et aux salariés de ce secteur d'activité en France et à leurs employeurs qui peuvent être des particuliers-employeurs, des entreprises ou des associations.
Ses domaines d'activités concernent la Retraite complémentaire, la Prévoyance et la Mutuelle mais aussi la Prévention, l'Action Sociale et le Bien Vieillir

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Services à la personne


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

En 2014, le groupe IRCEM est devenu membre de la Fédération Européenne des Emplois de la Famille (FEEF)

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 4

4

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Mládež
  • Verejné zdravie
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

L'activité Retraite (IRCEM Retraite) est placée sous la tutelle de la fédération française AGIRC-ARRCO.

IRCEM Prévoyance et IRCEM Mutuelle ont l'ACP (Autorité de Contrôle Prudentielle)pour organisme de contrôle.

IRCEM Prévoyance est adhérente du CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance) et à l'IPSE (Institut de la Protection Sociale Européenne)

IRCEM Mutuelle est adhérente de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

108 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Charte de la diversité