Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Groupe IRCEM

Tunnusnumber registris: 93338229133-31
Registreerimise kuupäev: 11/07/2012 10:31:29

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 10/02/2015 10:25:11
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10/02/2015 10:25:11
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 10/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Groupe IRCEM

IRCEM

Association (loi 1901 France)

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Avenue des Nations Unies, 261
59672 ROUBAIX
PRANTSUSMAA

(+33) 3 20 45 57 00

    Juriidiliselt vastutav isik

Monique GROLIN

Présidente

    ELi asjade eest vastutav isik

Jean-Charles GROLLEMUND

Directeur Général

    Eesmärgid ja ülesanded

IRCEM est le groupe français de protection sociale des emplois de la famille et des services à la personne.
Il s'adresse aux retraités et aux salariés de ce secteur d'activité en France et à leurs employeurs qui peuvent être des particuliers-employeurs, des entreprises ou des associations.
Ses domaines d'activités concernent la Retraite complémentaire, la Prévoyance et la Mutuelle mais aussi la Prévention, l'Action Sociale et le Bien Vieillir

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Services à la personne


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

En 2014, le groupe IRCEM est devenu membre de la Fédération Européenne des Emplois de la Famille (FEEF)

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 4

4

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Noored
  • Rahvatervis
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

L'activité Retraite (IRCEM Retraite) est placée sous la tutelle de la fédération française AGIRC-ARRCO.

IRCEM Prévoyance et IRCEM Mutuelle ont l'ACP (Autorité de Contrôle Prudentielle)pour organisme de contrôle.

IRCEM Prévoyance est adhérente du CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance) et à l'IPSE (Institut de la Protection Sociale Européenne)

IRCEM Mutuelle est adhérente de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française)

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

108 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Charte de la diversité