Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Groupe IRCEM

Tunnusnumber registris: 93338229133-31
Registreerimise kuupäev: 11.07.12 10:31:29

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 1.07.14 9:44:08
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 1.07.14 9:44:08


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Groupe IRCEM
Akronüüm: IRCEM
Õiguslik vorm: Association (loi 1901 France)
Veebisait: http://www.ircem.com/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Monique GROLIN
Ametikoht: Présidente

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jean-Charles GROLLEMUND
Ametikoht: Directeur Général

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 261 Avenue des Nations Unies 
59672 ROUBAIX
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 3 20 45 57 00
Faks: (+33) 3 20 45 57 01
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: IRCEM est le groupe français de protection sociale des emplois de la famille et des services à la personne.
Il s'adresse aux retraités et aux salariés de ce secteur d'activité en France et à leurs employeurs qui peuvent être des particuliers-employeurs, des entreprises ou des associations.
Ses domaines d'activités concernent la Retraite complémentaire, la Prévoyance et la Mutuelle mais aussi la Prévention, l'Action Sociale et le Bien Vieillir
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


En 2014, le groupe IRCEM est devenu membre de la Fédération Européenne des Emplois de la Famille (FEEF)

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Noored
  • Rahvatervis
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
L'activité Retraite (IRCEM Retraite) est placée sous la tutelle de la fédération française AGIRC-ARRCO.

IRCEM Prévoyance et IRCEM Mutuelle ont l'ACP (Autorité de Contrôle Prudentielle)pour organisme de contrôle.

IRCEM Prévoyance est adhérente du CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance) et à l'IPSE (Institut de la Protection Sociale Européenne)

IRCEM Mutuelle est adhérente de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 108 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Charte de la diversité