Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Økologisk Landsforening/Organic Denmark

Numărul de identificare din Registru: 93322774930-56
Data înscrierii: 11.01.2011 10:28:11

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 16.12.2013 11:29:32
Data ultimei actualizări anuale: 16.12.2013 08:24:11


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Økologisk Landsforening/Organic Denmark
Acronim:
Statut juridic: NGO
Site internet: http://okologi.dk

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Torben V. Lauridsen
Funcţie: Sekretariatschef

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Sybille Kyed
Funcţie: Fagpolitisk Chefkonsulent

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Silkeborgvej  260
8230 Åbyhøj
DANEMARCA
Numărul de telefon: (+45) 87322700
Număr de fax: (+45) 87322710
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Økologisk Landsforening arbejder for at fremme det økologiske landbrug. Indsatsområderne spænder over udvikling i primærlandbruget til markeds- og afsætningsfremme samt forbrugeroplysning og events. Foreningen råder over et stærkt landbrugsfagligt rådgivningsmiljø og er meget involveret i arbejdet omkring regeludvikling og politik i såvel Danmark som i EU.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional
  • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Ingen vigtige initiativer i 2013

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Agricultură şi dezvoltare rurală
  • Mediu

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
IFOAM

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.