Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Confederation of Family Organisations in the European Union

Identifikační číslo v rejstříku: 93283396780-85
Datum registrace: 26.9.11 14:54:49

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 2.9.13 11:33:26
Datum poslední roční aktualizace je 2.9.13 11:33:26


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Confederation of Family Organisations in the European Union
Zkratka: COFACE
Právní forma aisbl
Internetové stránky: http://coface-eu.org/fr/

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Agnes UHERECZKY
Funkce: Directrice

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Agnes UHERECZKY
Funkce: Directrice

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: rue de Londres  17
1050 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 25114179
Číslo faxu: (+32) 25144773
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: De nombreuses décisions ou orientations prises au niveau européen touchent directement la vie familiale. Leur incidence sur les parents et les enfants est telle que l’élaboration progressive d’une politique familiale européenne s’impose. Cette politique peut se définir comme étant la dimension familiale à donner aux politiques et initiatives économiques, sociales et culturelles développées au niveau européen; en un mot, il s’agit de «family mainstreaming».

Pour promouvoir une telle politique, la COFACE agit dans trois directions complémentaires:

* Porte-parole des organisations familiales, elle est l’interlocuteur des instances européennes dans tous les secteurs où les droits et intérêts des familles sont impliqués.

* Elle informe les organisations nationales des développements de l’Union européenne et encourage une prise de conscience européenne.

* Elle organise des échanges d’idées et d’expériences et une entraide entre les organisations familiales des divers pays.


Au fil des années, l’action de la COFACE a contribué au développement de la politique européenne dans les secteurs comme la défense des intérêts des consommateurs, la protection sociale, la lutte contre l’exclusion sociale, la non-discrimination et l’égalité des chances, la démographie, les programmes d’aide aux personnes handicapées et leurs familles, la promotion de la santé, de l’éducation, de la société civile,… Ainsi la dimension familiale prend progressivement place dans le champ d’action européen.

La COFACE veut intensifier sa collaboration avec les institutions européennes et leur demande:

* D’être consultée dans tous les secteurs où la dimension familiale des politiques est concernée.

* D’organiser chaque année une réunion du Conseil des ministres ayant la politique familiale dans leurs attributions.

* De prévoir un fondement juridique incontestable de soutien à la vie familiale dans le Traité de l’Union.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 6
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Martin SCHMALZRIED 11.9.13 9.9.14
Ana PEREZ 18.9.13 16.9.14
Zoltan VADKERTI 11.9.13 9.9.14
Agnes UHERECZKY 11.9.13 9.9.14
Paola PANZERI 11.9.13 9.9.14
ANNE-MARIE DRIESKENS 11.4.14 9.4.15
Florian CHARRON 11.9.13 9.9.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


The issues we are working on range from family and social policies, migration, the family dimension of disability, to safer internet, protection of families as vulnerable consumers, improving childcare and health services, to the impact of the economic crisis on families, and addressing the needs of the most vulnerable families.
We bring together organisations and policy makers to discuss issues and decisions that have an impact on the lives of families, and we aim at developing policy recommendations, that are viable, are affecting a large number of families in all their diversity, and can enable families to flourish all over Europe. We do this always in partnership with other civil society organisations at EU and national levels, the European Parliament and the European Commission, as well as other EU institutions and stakeholders.

We organise regular working group meetings, as well as thematic and ad-hoc meetings, conferences, seminars. Through our participation in both research and other projects, we aim at developing tools and contributing to a better understanding of the situation and the environment of families in our changing societies, as well as raise awareness about certain key topics.

We also contribute our expertise to a number of legislative proposals through stakeholder consultations, and through our advocacy work to the shaping of a more family friendly policy and legislative environment in Europe.

In 2012, COFACE was 54 years old
The COFACE website pages have been viewed 78.192 times
Written Declaration nr 32 was signed by 240 MEPs
The COFACE team spent 36 hours in the train travelling to Strasbourg
We drank more than 3080 cups of coffee to keep us going
The total number of hours of our meetings, conferences and working groups amounts to 2525
We attended 162 external meetings
Our Blog on the 2014 campaign was visited 6107 times
We developed 13 different new communication tools

Always eager to break new frontiers, we organised the seminar “E-Health: Challenges and opportunities for families” on the 19th April at the European Economic and Social Committee in Brussels.

To mark the International Day of Families in 2012, held each year on 15th of May, COFACE organised a conference in the European Parliament. The event was hosted by MEP Ádám Kósa, and was the occasion to launch the COFACE-Disability Publication: “The Family Dimension of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities”

COFACE participated at the annual gathering for the United Nations International Day of Families 2012 “Ensuring work-family balance” organized by the UN DESA Focal Point on the Family, in New York.

On the 25th June we organised the expert group meeting on Early Childhood Education and Care and Early School Leavers, which gathered 18 experts both from the COFACE members as well as representatives of other Parents’ organisations and the European Commission.

MEP Marian Harkin hosted our event on “Reconciling Work and Care responsibilities: a challenge for family carers in Europe” on the 26th June in the European Parliament, which was attended by over 120 participants.

COFACE started actively lobbying for a European Year in 2011, and this advocacy campaign was streamlined early 2012 to what it is today, a growing Alliance of organisations, policy makers and individuals, who engage in the common objective, to have 2014 designated as the European Year for Reconciling Work and Family Life.

Today, all families living in Europe have to cope with the increasing conflict between their family and work life. The year would offer an opportunity to focus on how the labour market is organised, what practices and policies exist and which work in enabling a good work life balance, productivity, job security and a decent quality of life. We would be looking at the trends and the demographic challenge for Europe, looking for viable solutions with a broad, multidisciplinary stakeholder base.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozpočet
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 57
Členské organizace (Počet členů) :
 • Katholischer Familienverband Österreichs (KFÖ) (176 880 členů)
 • AP3 (800 členů)
 • Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) (1 600 000 členů)
 • Fonds du Logement Wallon (FLW) (0 členů)
 • Ligue des Familles (LDF) (140 000 členů)
 • Gezinsbond (1 000 000 členů)
 • Centre d'Action Laïque (CAL) (0 členů)
 • Aidants Proches ASBL (400 000 členů)
 • Center of Women's Studies (21 členů)
 • Women and Mothers Against Violence (5 589 členů)
 • Pancyprian Organisation Polyteknon (POP) (30 000 členů)
 • Väestöliitto (5 400 000 členů)
 • Union Nationale des Familles de France (UNAF) (50 000 000 členů)
 • A.P.E.L. National (843 475 členů)
 • Familles Rurales (640 000 členů)
 • Familles de France (250 000 členů)
 • Confédération Syndicale des Familles (CSF) (35 000 členů)
 • Asso. Spina Bifida et Handicaps Associés (15 000 členů)
 • Association des Paralysés de France (APF) (93 500 členů)
 • Aide à Domicile en milieu Rural (ADMR) (265 000 členů)
 • Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC (105 000 členů)
 • Union Nat. Asso. Parents enfants Inadaptés (UNAPEI) (390 000 členů)
 • Union Nat. Asso. Familles traumatisés crâniens (UNAFTC) (18 000 členů)
 • Union Nat. Des Associations de Parrainage de Proximité (UNAPP) (4 500 členů)
 • Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF) e.V. (1 400 členů)
 • Greek Confederation of Families with many Children (ASPE) (1 200 000 členů)
 • Family and Chilcare Center (KMOP) (10 000 členů)
 • Irish Countrywomen's Association (ICA) (11 000 členů)
 • Associazione Italiana Genitore (AGE) (35 000 členů)
 • Asso. Italiana per l'Assistenza agli Spastici (AIAS) (29 750 členů)
 • Coordinamento Familiari Assistenti "Clelia" Onlus (Co.Fa.As.) (1 950 členů)
 • Movimiento Italiano Genitori (MOIGE) (30 000 členů)
 • Union of Latvian Large Family Associations (ULLFA) (420 členů)
 • SOS Children's Villages (500 členů)
 • Asso. Parents d'Enfants mentalement handicapés (APEMH) (5 025 členů)
 • Foundation Houses of Lonely Mothers with Children (0 členů)
 • Asso. Nac. Familias para Integraçao da Pessoa Deficiente (AFID) (0 členů)
 • Confederaçao Nac. Das Asso. De Familia (CNAF) (121 členů)
 • Liga Portuguesa dos Deficientes Motores (LPDM-CRS) (990 členů)
 • Fundatia Familia Si Ocrotirea Copilului (FOC) (0 členů)
 • Club of Large Families (3 500 členů)
 • Druzinska Pobuda (Family Initiative) (1 048 členů)
 • Asociación Salud y Familia (ASF) (277 490 členů)
 • Asso. General Consumidores de España (ASGECO) (600 000 členů)
 • Conf. Española de org. Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) (376 737 členů)
 • Unión Cívica Nacional Amas de hogar de España (UNAE) (65 000 členů)
 • Union de Asocianciones Familiares (UNAF) (6 000 členů)
 • Union de Centros de Acción Rural (UNCEAR) (0 členů)
 • CEAFA (3 500 000 členů)
 • EFCNI (3 150 000 členů)
 • Pro Familia (800 členů)
 • Makalösa Föräldrar (750 000 členů)
 • Pro-XY (708 členů)
 • Family and Childcare Trust (2 000 členů)
 • Maman Travaille (350 členů)
 • Anziani e Non Solo Societa Cooperativa (300 členů)
 • Fundacion Isadora Duncan (7 296 000 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • ŠVÝCARSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
COFACE is a founding member of three European networks :
- Social Platform
- European Disability Forum
- European Brain Injury Society.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 603 517
z toho veřejné financování: 512 747
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty: 512 747
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 90 770
- dary:
- členské příspěvky: 70 356
Autres revenus : 20 414
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 600000  € a < 700000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.