Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

YM CONSEIL

Id-nummer i registret: 93187564345-50
Registreringsdag: 2010-10-13 16:22:57

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-01 22:29:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-01 22:29:26


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: YM CONSEIL
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Entreprise Individuelle
Webbplats:

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: YANN MAUBRAS
Befattning: Dirigeant

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: YANN MAUBRAS
Befattning: Dirigeant

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: BOULEVARD DE REUILLY  60
75012 PARIS
FRANKRIKE
Telefon: (+336) 21941107
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Conseil et expertise en projets de recherche en environnement.
Montage, négociation, management de projets européens.
Conseil en stratégie et politique scientifique de recherche.
Mise en relation et Conseil pour partenariats entre entreprises PME et acteurs de recherche.
Transfert de la recherche vers le milieu industriel. Stratégie en propriété intellectuelle.
Spécialités: biodiversité, sciences marines, pêche, aquaculture, industrie et consommation agro-alimentaires.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Aide et conseil au montage de projets européens en réponse aux appels à projets et appels d'offre émis par la Commission DG-Recherche et DG-Environnement.
Aide et orientation des entreprises, PME, ONG, vers les différents programmes de recherche européens et sources de financement existantes.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Fiske och vattenbruk
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
AGROPARISTECH ALUMNI, FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO, OREE, ENVIROPEA

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • IFREMER
 • ADEME
 • FONDATION DANIEL & NINA CARASSO
 • FONDATION POUR LA NATURE ET L'HOMME (ex FONDATION NICOLAS HULOT)

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.