Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

YM CONSEIL

Id-nummer i registret: 93187564345-50
Registreringsdag: 13/10/2010 16:22:57

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 07/10/2014 23:10:43
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 07/10/2014 23:10:43

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

YM CONSEIL

Entreprise Individuelle

    Val av sektion

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Oberoende konsulter

    Adressuppgifter

BOULEVARD DE REUILLY, 60
75012 PARIS
FRANKRIKE

(+336) 21941107

(+) 

    Juridiskt ansvarig

YANN MAUBRAS

Dirigeant

    Person med ansvar för EU-kontakterna

YANN MAUBRAS

Dirigeant

    Mål och uppdrag

Conseil et expertise en projets de recherche en biodiversité et environnement.
Montage, négociation, management de projets européens.
Conseil en stratégie et politique scientifique de recherche.
Mise en relation et Conseil pour partenariats entre entreprises PME et acteurs de recherche.
Transfert de la recherche vers le milieu industriel. Stratégie en propriété intellectuelle.
Spécialités: biodiversité, sciences marines, pêche, aquaculture, industrie et consommation agro-alimentaires.

 • Europeiska
 • Nationella

    Verksamhet

Aide et conseil au montage de projets européens en réponse aux appels à projets et appels d'offre émis par la Commission DG-Recherche et DG-Environnement.
Aide et orientation des entreprises, PME, ONG, vers les différents programmes de recherche européens et sources de financement existantes.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Fiske och vattenbruk
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö

    Medlemskap

AGROPARISTECH ALUMNI, FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO, OREE, ENVIROPEA, FONDATION DE FRANCE, FONDATION AGROPARISTECH, UNIAGRO

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

 • IFREMER
 • ADEME
 • FONDATION DANIEL & NINA CARASSO
 • FONDATION POUR LA NATURE ET L'HOMME (ex FONDATION NICOLAS HULOT)

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.