Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver




Registreredes profil

YM CONSEIL

Identifikationsnummer i registret: 93187564345-50
Registreringsdato: 13-10-10 16:22:57

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 01-10-13 22:29:26
Seneste årlige opdatering 01-10-13 22:29:26


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: YM CONSEIL
Forkortelse:
Retlig form: Entreprise Individuelle
Websted:

Kategorier

Kategori I – Konsulentfirma/advokatfirma/selvstændige konsulenter
og mere præcist: Selvstændige konsulenter

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: YANN MAUBRAS
Stilling: Dirigeant

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: YANN MAUBRAS
Stilling: Dirigeant

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: BOULEVARD DE REUILLY  60
75012 PARIS
FRANKRIG
Telefonnr.: (+336) 21941107
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Conseil et expertise en projets de recherche en environnement.
Montage, négociation, management de projets européens.
Conseil en stratégie et politique scientifique de recherche.
Mise en relation et Conseil pour partenariats entre entreprises PME et acteurs de recherche.
Transfert de la recherche vers le milieu industriel. Stratégie en propriété intellectuelle.
Spécialités: biodiversité, sciences marines, pêche, aquaculture, industrie et consommation agro-alimentaires.
Organisationen repræsenterer interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Aide et conseil au montage de projets européens en réponse aux appels à projets et appels d'offre émis par la Commission DG-Recherche et DG-Environnement.
Aide et orientation des entreprises, PME, ONG, vers les différents programmes de recherche européens et sources de financement existantes.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Fiskeri og akvakultur
 • Forbrugere
 • Fødevaresikkerhed
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .




AGROPARISTECH ALUMNI, FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO, OREE, ENVIROPEA

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Organisationens omsætning i forbindelse med lobbyvirksomhed på klienters vegne i EU-institutionerne:
< 50000  €

Klienter, hvis andel af omsætningen er under 50000 €.
 • IFREMER
 • ADEME
 • FONDATION DANIEL & NINA CARASSO
 • FONDATION POUR LA NATURE ET L'HOMME (ex FONDATION NICOLAS HULOT)

Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.