Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

YM CONSEIL

Идентификационен номер в Регистъра: 93187564345-50
Дата на регистрация: 10-10-13 16:22:57

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-10-1 22:29:26
Последната годишна актуализация е извършена на 13-10-1 22:29:26


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: YM CONSEIL
Инициали:
Правен статут: Entreprise Individuelle
Уебсайт:

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Самостоятелно заети консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  YANN MAUBRAS
Длъжност: Dirigeant

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  YANN MAUBRAS
Длъжност: Dirigeant

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: BOULEVARD DE REUILLY  60
75012 PARIS
ФРАНЦИЯ
Телефонен номер: (+336) 21941107
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Conseil et expertise en projets de recherche en environnement.
Montage, négociation, management de projets européens.
Conseil en stratégie et politique scientifique de recherche.
Mise en relation et Conseil pour partenariats entre entreprises PME et acteurs de recherche.
Transfert de la recherche vers le milieu industriel. Stratégie en propriété intellectuelle.
Spécialités: biodiversité, sciences marines, pêche, aquaculture, industrie et consommation agro-alimentaires.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Aide et conseil au montage de projets européens en réponse aux appels à projets et appels d'offre émis par la Commission DG-Recherche et DG-Environnement.
Aide et orientation des entreprises, PME, ONG, vers les différents programmes de recherche européens et sources de financement existantes.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Околна среда
 • Потребители
 • Рибарство и аквакултури

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
AGROPARISTECH ALUMNI, FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO, OREE, ENVIROPEA

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
< 50000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • IFREMER
 • ADEME
 • FONDATION DANIEL & NINA CARASSO
 • FONDATION POUR LA NATURE ET L'HOMME (ex FONDATION NICOLAS HULOT)

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.