Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Federation of the Finnish Media Industry / Viestinnän Keskusliitto

Identifikačné číslo v Registri: 93183361646-63
Dátum registrácie: 6.5.2009 12:22:59

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.4.2014 8:16:24
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.4.2014 8:16:24


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Federation of the Finnish Media Industry / Viestinnän Keskusliitto
Skratka: Finnmedia / VKL
Právna forma: Association
Internetová stránka: http://www.vkl.fi

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Valtteri Niiranen
Funkcia: Managing Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Satu Kangas
Funkcia: lakiasiainjohtaja

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Lönnrotinkatu  11 A
P. O. BOX: 291
00121 Helsinki
FÍNSKO
Telefónne číslo: (+358) 922877200
Fax: (+358) 9603527
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Federation of the Finnish Media Industry is an umbrella organisation for the media sector and printing industry. Its task is to promote freedom of expression and the conditions essential for the effective operation of the sector with the aim of ensuring a diverse range of mass media services for the Finns.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Taking part in consultations.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Spotrebitelia
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
The Federation represents about 800 companies with some 24,000 employees. The companies represented have an approximately 80% share of the mass media market in Finland. The Federation’s members are the Finnish Periodical Publishers' Association, the Federation of the Printing Industry in Finland, the Finnish Newspapers Association and the Finnish Book Publishers’ Association.

The Federation is a member of the Confederation of Finnish Industries.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 1 500 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The main focus of the association is in representation of interests in Finnish national politics.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.