Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Federation of the Finnish Media Industry / Viestinnän Keskusliitto

Tunnusnumber registris: 93183361646-63
Registreerimise kuupäev: 6.05.09 12:22:59

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.04.14 8:16:24
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 9.04.14 8:16:24


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Federation of the Finnish Media Industry / Viestinnän Keskusliitto
Akronüüm: Finnmedia / VKL
Õiguslik vorm: Association
Veebisait: http://www.vkl.fi

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Valtteri Niiranen
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Satu Kangas
Ametikoht: lakiasiainjohtaja

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 11 A Lönnrotinkatu 
Postkast: 291
00121 Helsinki
SOOME
Telefoninumber: (+358) 922877200
Faks: (+358) 9603527
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Federation of the Finnish Media Industry is an umbrella organisation for the media sector and printing industry. Its task is to promote freedom of expression and the conditions essential for the effective operation of the sector with the aim of ensuring a diverse range of mass media services for the Finns.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Taking part in consultations.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Maksustamine
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
The Federation represents about 800 companies with some 24,000 employees. The companies represented have an approximately 80% share of the mass media market in Finland. The Federation’s members are the Finnish Periodical Publishers' Association, the Federation of the Printing Industry in Finland, the Finnish Newspapers Association and the Finnish Book Publishers’ Association.

The Federation is a member of the Confederation of Finnish Industries.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 1 500 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

The main focus of the association is in representation of interests in Finnish national politics.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.