Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Federation of Belgian Chambers of Commerce

Tunnistenumero rekisterissä: 9304620337-97
Rekisteröintipäivä: 26.8.2008 12:42:17

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 18.8.2014 17:08:22
Edellinen vuotuinen päivitys: 18.8.2014 17:08:22


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Federation of Belgian Chambers of Commerce
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Not for profit organisation
Internet-osoite: http://www.belgianchambers.be

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Wouter Van Gulck
Tehtävä organisaatiossa: General Manager

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Wouter Van Gulck
Tehtävä organisaatiossa: General Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue Louise  500
1050 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 022090550
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Federation of Belgian Chambers of Commerce is the umbrella organisation for all chambers of commerce in Belgium. In addition, it represents the interests of 33 Belgian-Luxembourg chambers of commerce abroad. Through its accreditation program, the Federation ensures the Belgian companies a quality service by its members.

International entrepreneurship is one of the key activities of the Belgian chambers and the Federation.

The Federation also develops several activities around sustainable entrepreneurship. We strongly believe that corporate social responsibility makes companies more resilient in the current context of globalisation and urge for innovation. Therefore we want to encourage and support companies to undertake in a sustainable manner, with attention to their impact on the environment and the community.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Most of the lobbying is being done through Eurochambres.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Sisämarkkinat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulkosuhteet
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Eurochambres
Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF)
ICC - World Chambers Federation

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 15 000 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.