Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Deutscher Juristinnenbund e.V.

Id-nummer i registret: 9304391101-08
Registreringsdag: 2008-06-30 13:34:02

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-03 13:08:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-03 13:08:03


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Deutscher Juristinnenbund e.V.
Förkortning: djb
Associationsform (rättslig ställning): eingetragener Verein
Webbplats: http://www.djb.de

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Ramona Pisal
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Sabine Overkämping
Befattning: National Board Member

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Anklamer Straße  38
10115 Berlin
TYSKLAND
Telefon: (+49) 30 4432700
Fax: (+49) 30 44327022
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The German Women Lawyers Association members are lawyers and economists. Our aim is to further the development of the law and to facilitate societal change and equal rights. We are primarily concerned with how the law affects women, children and the aged. We work at supranational and European, federal, state (Land) and regional levels. Standing and ad hoc committees work on the following areas of law and policy: Labour, Corporate and Commercial Law, Equal Opportunities, Civil and Family Law, Law of Inheritance, Law of Same-Sex Partnerships, Criminal Law, Violence against Women and Children, Social Security and Retirement Benefits, Public Law, European and International Law.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 90
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


We provide expertise and opinions to the European Council and European Union and to parliaments, governments and administrative authorities at the federal and the state levels in Germany as well as to the media. We take part in the legislative decision-making process by submitting written opinions and giving expert testimony at parliamentary hearings. The Association is also frequently invited to submit written opinions and present oral arguments before the German Federal Constitutional Court.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Folkhälsa
 • Inrikes frågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 2 700
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • FRANKRIKE
 • LUXEMBURG
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
* Deutsche Liga für das Kind
* Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ-Stiftung)
* Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR)
* Deutsches Komitee für UN-Women e.V.
* European Women Lawyers' Association - EWLA
* National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland- NC
* Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland (EBD)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 510 900
därav offentlig finansiering: 208 650
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 208 650
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 302 250
- gåvor: 4 050
- medlemsavgifter: 278 150
Tagungsbeiträge : 16 250
Einnahmen Bücher u.a. : 400
Sonstiges : 3 400
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.