Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Deutscher Juristinnenbund e.V.

Tunnusnumber registris: 9304391101-08
Registreerimise kuupäev: 30.06.08 13:34:02

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 4.06.13 11:41:15
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 4.06.13 11:41:15


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Deutscher Juristinnenbund e.V.
Akronüüm: djb
Õiguslik vorm: eingetragener Verein
Veebisait: http://www.djb.de

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ramona Pisal
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Katja Rodi
Ametikoht: National Board Member

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 38 Anklamer Straße 
10115 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+30) 4432700
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The German Women Lawyers Association members are lawyers and economists. Our aim is to further the development of the law and to facilitate societal change and equal rights. We are primarily concerned with how the law affects women, children and the aged. We work at supranational and European, federal, state (Land) and regional levels. Standing and ad hoc committees work on the following areas of law and policy: Labour, Corporate and Commercial Law, Equal Opportunities, Civil and Family Law, Law of Inheritance, Law of Same-Sex Partnerships, Criminal Law, Violence against Women and Children, Social Security and Retirement Benefits, Public Law, European and International Law.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 90
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


We provide expertise and opinions to the European Council and European Union and to parliaments, governments and administrative authorities at the federal and the state levels in Germany as well as to the media. We take part in the legislative decision-making process by submitting written opinions and giving expert testimony at parliamentary hearings. The Association is also frequently invited to submit written opinions and present oral arguments before the German Federal Constitutional Court.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 2 600
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • HISPAANIA
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • SAKSAMAA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
* Deutsche Liga für das Kind
* Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ-Stiftung)
* Deutsches Komitee für UN-Women e.V.
* European Women Lawyers' Association - EWLA
* National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland- NC
* Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland (EBD)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 481 700
millest avalik rahastamine: 193 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 193 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 288 700
- annetused: 400
- liikmemaksud: 276 300
Tagungsbeiträge : 7 000
Einnahmen Bücher u.a. : 5 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.