Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Deutscher Juristinnenbund e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 9304391101-08
Datum registrace: 30.6.08 13:34:02

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 3.6.14 13:08:03
Datum poslední roční aktualizace je 3.6.14 13:08:03


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Deutscher Juristinnenbund e.V.
Zkratka: djb
Právní forma eingetragener Verein
Internetové stránky: http://www.djb.de

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Ramona Pisal
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Sabine Overkämping
Funkce: National Board Member

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Anklamer Straße  38
10115 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 30 4432700
Číslo faxu: (+49) 30 44327022
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The German Women Lawyers Association members are lawyers and economists. Our aim is to further the development of the law and to facilitate societal change and equal rights. We are primarily concerned with how the law affects women, children and the aged. We work at supranational and European, federal, state (Land) and regional levels. Standing and ad hoc committees work on the following areas of law and policy: Labour, Corporate and Commercial Law, Equal Opportunities, Civil and Family Law, Law of Inheritance, Law of Same-Sex Partnerships, Criminal Law, Violence against Women and Children, Social Security and Retirement Benefits, Public Law, European and International Law.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 90
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


We provide expertise and opinions to the European Council and European Union and to parliaments, governments and administrative authorities at the federal and the state levels in Germany as well as to the media. We take part in the legislative decision-making process by submitting written opinions and giving expert testimony at parliamentary hearings. The Association is also frequently invited to submit written opinions and present oral arguments before the German Federal Constitutional Court.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Daně
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní věci
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 2 700
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • FRANCIE
 • LUCEMBURSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • RAKOUSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
* Deutsche Liga für das Kind
* Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ-Stiftung)
* Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR)
* Deutsches Komitee für UN-Women e.V.
* European Women Lawyers' Association - EWLA
* National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland- NC
* Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland (EBD)

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 510 900
z toho veřejné financování: 208 650
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 208 650
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 302 250
- dary: 4 050
- členské příspěvky: 278 150
Tagungsbeiträge : 16 250
Einnahmen Bücher u.a. : 400
Sonstiges : 3 400
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.