Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

The European Steel Association

Numărul de identificare din Registru: 93038071152-83
Data înscrierii: 17.02.2009 12:29:10

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 05.02.2014 11:44:08
Data ultimei actualizări anuale: 05.02.2014 11:44:08


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: The European Steel Association
Acronim: EUROFER
Statut juridic: ASBL
Site internet: http://www.eurofer.eu

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Gordon MOFFAT
Funcţie: Director General

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Gordon MOFFAT
Funcţie: Director General

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Avenue de Cortenbergh  172
1000 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 02 738 79 20
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: EUROFER represents the total of steel production in the European Union. Its members are steel companies and national steel federations throughout the EU. The major steel companies and national steel federations in Switzerland and Turkey are associate members.

The objectives of EUROFER are to provide information,services and guidance to it's members related to European and international policy affairs and political, economic and market analysis, and providing guidance for the implementation of EU legislation. These services consist, inter alia, in the
- exchange of information on all issues of common interest, particularly as regards market developments, employment and the global development of the steel industry, and this in full compliance with competition rules.
- co-operation in the fields of energy and raw materials supply, transport, environmental protection, financial and legal questions, promotion and technical research, and, more geenrally, by means of all studies and actions which contribute to the harmonious development of the European steel industry.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1,2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


EU climate and energy policy initiatives

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Relaţii externe
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Member of the Worldsteel Association

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 250000  € şi < 300000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.