Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

The European Steel Association

Tunnusnumber registris: 93038071152-83
Registreerimise kuupäev: 17.02.09 12:29:10

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 5.02.14 11:44:08
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 5.02.14 11:44:08


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: The European Steel Association
Akronüüm: EUROFER
Õiguslik vorm: ASBL
Veebisait: http://www.eurofer.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Gordon MOFFAT
Ametikoht: Director General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Gordon MOFFAT
Ametikoht: Director General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 172 Avenue de Cortenbergh 
1000 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 02 738 79 20
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: EUROFER represents the total of steel production in the European Union. Its members are steel companies and national steel federations throughout the EU. The major steel companies and national steel federations in Switzerland and Turkey are associate members.

The objectives of EUROFER are to provide information,services and guidance to it's members related to European and international policy affairs and political, economic and market analysis, and providing guidance for the implementation of EU legislation. These services consist, inter alia, in the
- exchange of information on all issues of common interest, particularly as regards market developments, employment and the global development of the steel industry, and this in full compliance with competition rules.
- co-operation in the fields of energy and raw materials supply, transport, environmental protection, financial and legal questions, promotion and technical research, and, more geenrally, by means of all studies and actions which contribute to the harmonious development of the European steel industry.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1,2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


EU climate and energy policy initiatives

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Member of the Worldsteel Association

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 250000  € ja < 300000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.