Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

The European Steel Association

Tunnusnumber registris: 93038071152-83
Registreerimise kuupäev: 17/02/2009 12:29:10

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/04/2015 13:21:18
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/04/2015 13:21:18
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

The European Steel Association

EUROFER

ASBL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Avenue de Cortenbergh, 172
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 02 738 79 20

    Juriidiliselt vastutav isik

Axel Eggert

Director General

    ELi asjade eest vastutav isik

Axel EGGERT

Director General

    Eesmärgid ja ülesanded

EUROFER represents the total of steel production in the European Union. Its members are steel companies and national steel federations throughout the EU. The major steel companies and national steel federations in Switzerland and Turkey are associate members.

The objectives of EUROFER are to provide information,services and guidance to it's members related to European and international policy affairs and political, economic and market analysis, and providing guidance for the implementation of EU legislation. These services consist, inter alia, in the
- exchange of information on all issues of common interest, particularly as regards market developments, employment and the global development of the steel industry, and this in full compliance with competition rules.
- co-operation in the fields of energy and raw materials supply, transport, environmental protection, financial and legal questions, promotion and technical research, and, more geenrally, by means of all studies and actions which contribute to the harmonious development of the European steel industry.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

All topics that matter to the EU steel industries.
Further information related to EUROFER's Departments, position papers and EUROFER staff can be found on our website.

Input to EU consultations:

• Public Consultation on revision of the EU Emission Trading System (EU ETS) Directive
• Public consultation on draft guidelines on environmental and energy State aid for 2014-2020
• Public consultation on the review of progress towards the 2020 energy efficiency objective and a 2030 energy efficiency policy framework
• Questions for stakeholder consultation on Emission Trading System (ETS) post-2020 carbon leakage provisions
• Public Consultation on Impact Assessment

1) European Steel Day: The European Steel Day is an annual event hosted by the European Steel Association. It provides a common voice for the industry and underlines the benefits of steel as a material. This annual event is a unique occasion for representatives from the steel sector to discuss the competitiveness and main challenges of the steel industry in Europe.

2) EUROFER Manifesto including key facts and figures of the European Steel Industry: http://www.eurofer.eu/Issues%26Positions/Communication/201403-Manifesto.pdf


 

1) High Level Expert Group on Steel: See link http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2972&Lang=EN
2) High Level Group on Energy Intensive Industries (to be establisted on 27 May 2015)

1) The European Economic and Social Committee (EESC), notably the Consultative Commission on Industrial Change (CCMI): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ccmi-members

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 2   25%: 6

8

2,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Nathalie DARGE 04/08/2015 31/07/2016
Danny CROON 10/09/2015 08/09/2016
Miikka NIEMINEN 07/05/2015 05/05/2016
Axel EGGERT 02/12/2014 28/11/2015
Adolfo AIELLO 10/09/2015 08/09/2016

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

See EUROFER members list:http://www.eurofer.eu/About%20us/Members

1) Metals for Buildings: http://www.metalsforbuildings.eu/
2) Construction for Products: http://www.construction-products.eu/
3) Alliance for Energy Intensive Industries (no website)
4) Alliance for a Competitive European Industry: http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=605

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 600 000 € ja < 699 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Particular caution should be undertaken with regard to declared costs related to the activities covered by the register as double counting will occur when both a member and their trade association make this declaration

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.