Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

TCI RESEARCH

Id-nummer i registret: 92960778628-06
Registreringsdag: 2012-04-19 10:07:59

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-24 10:17:04
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-24 10:17:04


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: TCI RESEARCH
Förkortning: TCI
Associationsform (rättslig ställning): SPRL
Webbplats: http://www.tci-research.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Henry Biabaud Olivier
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Henry Biabaud Olivier
Befattning: CEO

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: avenue Orban  174
1150 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 476701125
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: TCI Research is a Brussels based leading independent research agency specializing in destinations’ competitiveness evaluation. It carries out the UNWTO Innovation Award Winning TRAVELSAT Index, a reference global competitive survey benchmarking countries, regions and cities’ brand experience. TCI Research helps public and private tourism decision makers increase efficiency of their policy, management and marketing by providing global and comparable demand data combining structured surveys and Big Data analysis.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 25
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


none

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
UNWTO Knowledge Network
Pacific Asia Travel Association
Travel and Tourism Research Association
European City Marketing

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 450000  € och < 500000  €

Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 150000 € men mindre än 200000 €.
 • Slovenian Tourism Board


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 200000 € men mindre än 250000 €.
 • London Tourism Board


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 250000 € men mindre än 300000 €.
 • Tourism Ireland


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 350000 € men mindre än 400000 €.
 • Bulgarian Tourism Ministry


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 1000000 € men mindre än 1250000 €.
 • French Ministry of Tourism

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.