Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

I CAVALIERI DELLA CROCE AZZURRA

Identifikačné číslo v Registri: 92899505434-77
Dátum registrácie: 07/03/2011 10:07:50

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/02/2015 21:38:46
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/02/2015 21:38:46
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 05/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

I CAVALIERI DELLA CROCE AZZURRA

I CAVALIERI

ASSOCIAZIONE E SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE.

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Viale Milano, 17
36100 Vicenza
TALIANSKO

(+39) 3200639425

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Dom Rosario SAR Poidimani, duque de Bragança

Presidente e Capo della Real Casa.di Portogallo

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Dom Rosario SAR Poidimani, duque de Bragança

Presidente

    Ciele a poslanie

Per l'attuazione di tutte le attivita' previste negli Statuti, Regolamenti e Decreti Reali dell'Organismo.
www.icavalieriazzurri.org
www.oscavaleirosazuis.org


L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Organizzazione umanitaria della Real Casa di Portogallo
Struttura
Diritto Internazionale
Per loro stessa natura, gli Ordini di Cavalleria, dismesso l’aspetto militare che gran parte di essi aveva nella storia, si sono dedicati alle opere di assistenza e caritatevoli, venendo così ad assimilarsi, almeno nello spirito, agli ordini ospitalieri e mercenari.
La Real Casa di Portogallo, con a capo il Duca di Bragança Dom Rosario, attraverso i suoi Ordini di Corona ed Ordini Dinastici, ha inteso rafforzare lo spirito di sincera presenza nell’epoca contemporanea ed ha voluto caratterizzare lo spirito di cavalleria secondo criteri di divulgazione dei principi ispiratori degli Ordini proprii, unendoli ad una necessaria divulgazione. Ciò ha reso utile la creazione di Ordini nella Classe di Merito che permettessero di salvaguardare la necessaria limitazione del numero degli insigniti degli Ordini Nobilitanti, portando nel contempo lo spirito della cavalleria verso tutte le persone che intendono bene operare.
Inoltre, al fine di semplificare i propri ordinamenti, la Real Casa ha promesso la unificazione dei Gran Magisteri degli Ordini di Corona, cosicché i singoli Gran Magisteri, mantenendo la loro specificità storica ed altrettanto storica unicità, sono stati raccolti nel Gran Magistero Unificato dei Reali Ordini della Corona di Portogallo.
Parimenti i Gran Magisteri degli Ordini Dinastici, sono stati raccolti nel Gran Magistero Unificato dei Reali Ordini Dinastici della Real Casa di Sassonia Coburgo di Braganza. Oltre a ciò, la Real Casa ha voluto dare un segno di precisa volontà e di attenta presenza nella realtà dell’oggi, costituendo l’Organizzazione denominata “Cavalieri della Croce Azzurra” i quali opereranno secondo criteri di struttura ben precisa e definita.
Si tratta infatti di una organizzazione strettamente legata agli ordini di cavalleria, dai quali dipende e risponde a criteri che ne esaltano la capacità di essere “autonomi, autosufficienti, preparati professionalmente, disposti ai sacrifici che le opere volontarie richiedono”.

 • európskej
 • svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Legislative e politiche.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tutte le attivita' previste dagli Statuti, Regolamenti e Decreti Reali dell'Organismo.
www.icavalieriazzurri.org
www.oscavaleirosazuis.org


L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Organizzazione umanitaria della Real Casa di Portogallo
Struttura
Diritto Internazionale
Per loro stessa natura, gli Ordini di Cavalleria, dismesso l’aspetto militare che gran parte di essi aveva nella storia, si sono dedicati alle opere di assistenza e caritatevoli, venendo così ad assimilarsi, almeno nello spirito, agli ordini ospitalieri e mercenari.
La Real Casa di Portogallo, con a capo il Duca di Bragança Dom Rosario, attraverso i suoi Ordini di Corona ed Ordini Dinastici, ha inteso rafforzare lo spirito di sincera presenza nell’epoca contemporanea ed ha voluto caratterizzare lo spirito di cavalleria secondo criteri di divulgazione dei principi ispiratori degli Ordini proprii, unendoli ad una necessaria divulgazione. Ciò ha reso utile la creazione di Ordini nella Classe di Merito che permettessero di salvaguardare la necessaria limitazione del numero degli insigniti degli Ordini Nobilitanti, portando nel contempo lo spirito della cavalleria verso tutte le persone che intendono bene operare.
Inoltre, al fine di semplificare i propri ordinamenti, la Real Casa ha promesso la unificazione dei Gran Magisteri degli Ordini di Corona, cosicché i singoli Gran Magisteri, mantenendo la loro specificità storica ed altrettanto storica unicità, sono stati raccolti nel Gran Magistero Unificato dei Reali Ordini della Corona di Portogallo.
Parimenti i Gran Magisteri degli Ordini Dinastici, sono stati raccolti nel Gran Magistero Unificato dei Reali Ordini Dinastici della Real Casa di Sassonia Coburgo di Braganza. Oltre a ciò, la Real Casa ha voluto dare un segno di precisa volontà e di attenta presenza nella realtà dell’oggi, costituendo l’Organizzazione denominata “Cavalieri della Croce Azzurra” i quali opereranno secondo criteri di struttura ben precisa e definita.
Si tratta infatti di una organizzazione strettamente legata agli ordini di cavalleria, dai quali dipende e risponde a criteri che ne esaltano la capacità di essere “autonomi, autosufficienti, preparati professionalmente, disposti ai sacrifici che le opere volontarie richiedono”.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 3  

3

1,5

www.icavalieriazzurri.org
www.oscavaleirosazuis.org

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Organizzazione umanitaria della Real Casa di Portogallo
Struttura
Diritto Internazionale
Per loro stessa natura, gli Ordini di Cavalleria, dismesso l’aspetto militare che gran parte di essi aveva nella storia, si sono dedicati alle opere di assistenza e caritatevoli, venendo così ad assimilarsi, almeno nello spirito, agli ordini ospitalieri e mercenari.
La Real Casa di Portogallo, con a capo il Duca di Bragança Dom Rosario, attraverso i suoi Ordini di Corona ed Ordini Dinastici, ha inteso rafforzare lo spirito di sincera presenza nell’epoca contemporanea ed ha voluto caratterizzare lo spirito di cavalleria secondo criteri di divulgazione dei principi ispiratori degli Ordini proprii, unendoli ad una necessaria divulgazione. Ciò ha reso utile la creazione di Ordini nella Classe di Merito che permettessero di salvaguardare la necessaria limitazione del numero degli insigniti degli Ordini Nobilitanti, portando nel contempo lo spirito della cavalleria verso tutte le persone che intendono bene operare.
Inoltre, al fine di semplificare i propri ordinamenti, la Real Casa ha promesso la unificazione dei Gran Magisteri degli Ordini di Corona, cosicché i singoli Gran Magisteri, mantenendo la loro specificità storica ed altrettanto storica unicità, sono stati raccolti nel Gran Magistero Unificato dei Reali Ordini della Corona di Portogallo.
Parimenti i Gran Magisteri degli Ordini Dinastici, sono stati raccolti nel Gran Magistero Unificato dei Reali Ordini Dinastici della Real Casa di Sassonia Coburgo di Braganza. Oltre a ciò, la Real Casa ha voluto dare un segno di precisa volontà e di attenta presenza nella realtà dell’oggi, costituendo l’Organizzazione denominata “Cavalieri della Croce Azzurra” i quali opereranno secondo criteri di struttura ben precisa e definita.
Si tratta infatti di una organizzazione strettamente legata agli ordini di cavalleria, dai quali dipende e risponde a criteri che ne esaltano la capacità di essere “autonomi, autosufficienti, preparati professionalmente, disposti ai sacrifici che le opere volontarie richiedono”.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

399

 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Organizzazione umanitaria della Real Casa di Portogallo
Struttura
Diritto Internazionale
Per loro stessa natura, gli Ordini di Cavalleria, dismesso l’aspetto militare che gran parte di essi aveva nella storia, si sono dedicati alle opere di assistenza e caritatevoli, venendo così ad assimilarsi, almeno nello spirito, agli ordini ospitalieri e mercenari.
La Real Casa di Portogallo, con a capo il Duca di Bragança Dom Rosario, attraverso i suoi Ordini di Corona ed Ordini Dinastici, ha inteso rafforzare lo spirito di sincera presenza nell’epoca contemporanea ed ha voluto caratterizzare lo spirito di cavalleria secondo criteri di divulgazione dei principi ispiratori degli Ordini proprii, unendoli ad una necessaria divulgazione. Ciò ha reso utile la creazione di Ordini nella Classe di Merito che permettessero di salvaguardare la necessaria limitazione del numero degli insigniti degli Ordini Nobilitanti, portando nel contempo lo spirito della cavalleria verso tutte le persone che intendono bene operare.
Inoltre, al fine di semplificare i propri ordinamenti, la Real Casa ha promesso la unificazione dei Gran Magisteri degli Ordini di Corona, cosicché i singoli Gran Magisteri, mantenendo la loro specificità storica ed altrettanto storica unicità, sono stati raccolti nel Gran Magistero Unificato dei Reali Ordini della Corona di Portogallo.
Parimenti i Gran Magisteri degli Ordini Dinastici, sono stati raccolti nel Gran Magistero Unificato dei Reali Ordini Dinastici della Real Casa di Sassonia Coburgo di Braganza. Oltre a ciò, la Real Casa ha voluto dare un segno di precisa volontà e di attenta presenza nella realtà dell’oggi, costituendo l’Organizzazione denominata “Cavalieri della Croce Azzurra” i quali opereranno secondo criteri di struttura ben precisa e definita.
Si tratta infatti di una organizzazione strettamente legata agli ordini di cavalleria, dai quali dipende e risponde a criteri che ne esaltano la capacità di essere “autonomi, autosufficienti, preparati professionalmente, disposti ai sacrifici che le opere volontarie richiedono”.

    Finančné údaje

01/2014  -  01/2015

>= 10 000 € a < 24 999 €

19 200 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

19 200 €

10 000 €

9 200 €

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Organizzazione umanitaria della Real Casa di Portogallo
Struttura
Diritto Internazionale
Per loro stessa natura, gli Ordini di Cavalleria, dismesso l’aspetto militare che gran parte di essi aveva nella storia, si sono dedicati alle opere di assistenza e caritatevoli, venendo così ad assimilarsi, almeno nello spirito, agli ordini ospitalieri e mercenari.
La Real Casa di Portogallo, con a capo il Duca di Bragança Dom Rosario, attraverso i suoi Ordini di Corona ed Ordini Dinastici, ha inteso rafforzare lo spirito di sincera presenza nell’epoca contemporanea ed ha voluto caratterizzare lo spirito di cavalleria secondo criteri di divulgazione dei principi ispiratori degli Ordini proprii, unendoli ad una necessaria divulgazione. Ciò ha reso utile la creazione di Ordini nella Classe di Merito che permettessero di salvaguardare la necessaria limitazione del numero degli insigniti degli Ordini Nobilitanti, portando nel contempo lo spirito della cavalleria verso tutte le persone che intendono bene operare.
Inoltre, al fine di semplificare i propri ordinamenti, la Real Casa ha promesso la unificazione dei Gran Magisteri degli Ordini di Corona, cosicché i singoli Gran Magisteri, mantenendo la loro specificità storica ed altrettanto storica unicità, sono stati raccolti nel Gran Magistero Unificato dei Reali Ordini della Corona di Portogallo.
Parimenti i Gran Magisteri degli Ordini Dinastici, sono stati raccolti nel Gran Magistero Unificato dei Reali Ordini Dinastici della Real Casa di Sassonia Coburgo di Braganza. Oltre a ciò, la Real Casa ha voluto dare un segno di precisa volontà e di attenta presenza nella realtà dell’oggi, costituendo l’Organizzazione denominata “Cavalieri della Croce Azzurra” i quali opereranno secondo criteri di struttura ben precisa e definita.
Si tratta infatti di una organizzazione strettamente legata agli ordini di cavalleria, dai quali dipende e risponde a criteri che ne esaltano la capacità di essere “autonomi, autosufficienti, preparati professionalmente, disposti ai sacrifici che le opere volontarie richiedono”.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.