Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

EUROPE FOR BUSINESS LTD

Numărul de identificare din Registru: 92850677464-54
Data înscrierii: 16.12.2011 07:40:54

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 17.12.2013 08:47:47
Data ultimei actualizări anuale: 17.12.2013 08:47:47


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: EUROPE FOR BUSINESS LTD
Acronim: EFB LTD
Statut juridic: LTD
Site internet: http://www.e4business.eu

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Consultanţi independenţi

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Leonardo Piccinetti
Funcţie: Managing Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Leonardo Piccinetti
Funcţie: Managing Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Sutherland House – Suite 108 Lloyd’s Avenue, 3
EC3N 3DS LONDON
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+322) 280 87 480
Număr de fax: (+44) 20 3287 5506
Alte informaţii cu privire la datele de contact: RUE DE LA SCIENCE 14B bruxelles

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Designing tailor-made strategies for organisations' development by taking advantage of European opportunities.


Assessment of projects' eligibility for EU funding, and preparing funding proposals.


Explaining the European Union and the way it works: making the EU, its institutions and its policies reality for you and your organisation.


Helping clients to ask - and answer - appropriate questions about the EU for their individual situation: unravelling the red tape and helping to integrate concrete European opportunities into strategy planning.


Business coaching to improve individual and organisational performance


Targeting, sourcing and interpreting relevant information on EU policies and rules for specific clients - including early warning of impending changes.


Advising clients on managing the impact of EU policies and rules


Knowing - and sharing - strategic contacts within the EU and national institutions: helping to create strategic partnerships

Investigating and profiling European markets
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 15
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


progetti UE

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comunicare
 • Cultură
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Tineret

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
>= 600000  € şi < 700000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • European Commission

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 250.000 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.