Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Unabhängiger Tanklagerverband

Identifikavimo numeris Registre: 92831167662-65
Registracijos data: 10/01/2012 11:58:46

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/02/2015 14:16:35
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/02/2015 14:16:35
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 09/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Unabhängiger Tanklagerverband

UTV

eingetragener Verein

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Admiralitätstraße 58
20459 Hamburg
VOKIETIJA

(+49 40) 4505088

    Teisiškai atsakingas asmuo

Walter Dornhof

Vorsitzender

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Henning Dr. Abendroth

Geschäftsführer

    Tikslai ir uždaviniai

Der Verband nimmt die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder wahr,soweit sie deren unabhängige Tanklager betreffen,insbesondere auch gegenüber Behörden und anderen Wirtschaftsverbänden.
Er berät seine Mitglieder und amtliche Stellen auf dem Gebiet der unabhängigen Tanklagerung.

  • Europos
  • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Konzessionsrichtlinie
Hafenpolitik
Novellierung BREF Storage


 

Non

Non

Non

Non

Non

Hafendienstleistungs-RL

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Mokesčiai
  • Muitinė
  • Transportas

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

www.tanklagerverband.de

Mitglied in:

FETSA (Federation of european tank storage associations )
MEW ( Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e.V.)

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € ir < 299 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.