Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Leibniz-Gemeinschaft

Numer identyfikacyjny w rejestrze 92825497182-59
Data rejestracji: 11-11-17 16:03:48

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-11-04 15:20:46
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-04 15:20:46


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Leibniz-Gemeinschaft
Nazwa skrócona:
Status prawny: e.V.
Strona internetowa: http://www.wgl.de

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  Christiane Neumann
Pełniona funkcja: Generalsekretärin

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Claudia Labisch
Pełniona funkcja: Büroleitung

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Chausseestr.  111
10115 Berlin
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 302060490
Numer faksu: (+49) 3020604955
Inne dane kontaktowe: Leibniz-Gemeinschaft Büro-Brüssel
98 Rue du Trône
BE-1050 Brüssel

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Die Leibniz-Gemeinschaft
Die Leibniz-Gemeinschaft vereint 86 Einrichtungen, die anwendungsbezogene Grundlagenforschung betreiben und wissenschaftliche Infrastruktur bereitstellen. Insgesamt beschäftigen die Leibniz-Einrichtungen rund 16.900 Menschen – darunter 7.800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – bei einem Jahresetat von insgesamt knapp 1,49 Milliarden Euro.
Die Leibniz-Gemeinschaft zeichnet sich durch die Vielfalt der in den Einrichtungen bearbeiteten Themen und Disziplinen aus, welche insbesondere den Brückenschlag zwischen den Geistes- und Sozialwissenschaften und den Natur-, Lebens- und Ingenieurwissenschaften ermöglichen. Die Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft bewahren und erforschen das natürliche und kulturelle Erbe. Darüber hinaus sind sie Schaufenster der Forschung, Orte des Lernens und der Faszination für die Wissenschaft.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Esther Hillmer 14-09-05 14-12-31
Regina Katharina Völk 13-10-10 14-10-04
Claudia LABISCH 13-11-14 14-11-12
Elisabeth Claudia Hasse 13-11-20 14-11-18
Beate Feuerstein-Weber 14-09-06 15-09-04

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Stand im Rahmen der Greenweek 2013;
Lunch-Talk im EP zum Benchmark in der Bildungsforschung mit MdEP Christian Ehler;
Austausch und Gespräche mit verschiedenen Abgeordneten-Büros in der Vorbereitung zu Horizon 2020 und ERA (Ehler, Reul, Glante ...;
Veranstaltung zu Climate Change & Air Quality mit MdEP Holger Krahmer;
Veranstaltung zum Thema Habit Change mit Karl Falkenberg

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • komunikacja społeczna
 • kultura
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 5
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • Sektion A - Geisteswissenschaften und Bildungsforschung (0 Członkowie)
 • Sektion B - Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Raumwissenschaften (0 Członkowie)
 • Sektion C - Lebenswissenschaften (0 Członkowie)
 • Sektion D - Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften (0 Członkowie)
 • Sektion E - Umweltwissenschaften (0 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • NIEMCY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Science Europe, europäischer Dachverband, der die Stimme von Forschungsförderorganisationen und Forschungsorganisationen aus den EU-Mitgliedstaaten in Brüssel ist und deren Interessen vertritt.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 11/2013
Budżet ogólny: 1 496 330 000
w tym środki publiczne: 980 980 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 459 630 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 490 400 000
other institutional funding : 30 950 000
z innych źródeł: 515 350 000
- darowizny: 515 350 000
- składki członkowskie: 0
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Der unter "Zuwendungen" genannte Betrag umfasst Drittmittel und sonstige Einnahmen, wie unten aufgeführt:

Konjunkturpaket II der Bundesregierung 1,49
Drittmittel Bund 115,45
Drittmittel Länder 21,72
Drittmittel DFG 57,7
Drittmittel EU 49,72
Drittmittel Leibniz-Wettbewerb: 15,21
Drittmittel aus der Wirtschaft 34,54
Drittmittel von Stiftungen 13,01
Sonstige Drittmittel/andere Förderer (bspw. international) 30,22
Sonstige Einnahmen (Lizenzen und Patente, Dienst- und Serviceleistungen, Publikationen, staatliche Transferzahlungen der Sozialversicherung etc.) 112,73
Überträge aus dem Vorjahr/Kassenreste 63,56

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.