Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

CABINET CAZEAU RONALD EXPERTISES

Inschrijvingsnummer in het register 92775088047-18
Inschrijvingsdatum: 10-2-12 20:08:45

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 13-11-14 20:19:52
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 19-1-14 17:30:44


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: CABINET CAZEAU RONALD EXPERTISES
Acroniem:
Rechtsvorm: gérant
Website: http://www.cabinet-cazeauronald.com

Categorie

Categorie I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/zelfstandige adviseurs
Meer specifiek: Professionele adviesbureaus

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Ronald CAZEAU
Functie: gérant

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Ronald CAZEAU
Functie: gérant

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor LAHITAULT SUD  2
33210 Bieujac
FRANKRIJK
Telefoon: (+33) 0556624753
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: EXPERTISE CONSTRUCTION ET STRUCTURES :
Expertise des structures en béton (vérifier l'homogénéité de la structure, estimer la résistance mécanique, contrôle non destructif du béton durci).
Identifier et déterminer les principaux types de structures.
Diagnostic des ouvrages d'art.
Evaluer l'état des armatures (corrosion).
Mesurer la profondeur et l'enrobage des armatures par(détection magnétique: profomètre).
IDENTIFICATION:
. Les Pathologies du bâtiment, Les malfaçons,les structures les fondations profondes,les structure des plateformes industrielles, les désordres en cours de la construction, fissures et recherche les origines des fissures tassement de terrain, expertise du bâtiment, expertise charpente bois et métallique
. Contrat d'assistance technique et conseils à l'expertise juridiciaire (CATECEJ), gestion de chantier, assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), économiste de la construction.
Notre blog technique qui répond à toutes vos questions sur la construction. http://cazeauronald.blogspot.com.

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: EXPERTISE CONSTRUCTION ET STRUCTURES : toutes pathologies de construction, structures en béton armé et non armé, diagnostic sur structure béton, investigation non destructive, des plateformes industrielles, désordres en cours de construction, malfaçons, sinistres en construction, expertise structure, fissures, problèmes de fondation.
Expert en droit construction: droit des contrats, droit des société, arbitrage, médiation, gestion des contrat.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie: Ce cabinet d'expertise construction intervient dans tous les domaines d'expertise de la construction et structure en béton : technique et juridique, médiation, amiable et arbitrage.
Veuillez visiter notre blog technique. http://cazeauronald.blogspot.com
notre site internet: www.cabinet-cazeauronald.com

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
RONALD CAZEAU 18-11-14 14-11-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


aucun

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Cultuur
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Membre agréé de la chambre des experts agréés, communauté européenne (CEACE)et Membre organisation mondiale des experts conseils arbitres (OMECA)
Enregistre au régistre du conseil économique et social des Nations Unis: ONU (ECOSOC /DAES/ESA) de la société civile

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Omzet van de organisatie voor de behartiging van de belangen van haar cliënten bij de Europese instellingen:
50.000 €

Cliënten waarmee een omzet van minstens 50000 € euro maar minder dan 100000 € euro wordt gerealiseerd
 • ALEXANDRA HAFID

Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 50.000 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.