Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

CABINET CAZEAU RONALD EXPERTISES

Tunnistenumero rekisterissä: 92775088047-18
Rekisteröintipäivä: 10.2.2012 20:08:45

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 13.11.2014 20:19:52
Edellinen vuotuinen päivitys: 19.1.2014 17:30:44


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: CABINET CAZEAU RONALD EXPERTISES
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: gérant
Internet-osoite: http://www.cabinet-cazeauronald.com

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Ronald CAZEAU
Tehtävä organisaatiossa: gérant

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Ronald CAZEAU
Tehtävä organisaatiossa: gérant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: LAHITAULT SUD  2
33210 Bieujac
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 0556624753
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: EXPERTISE CONSTRUCTION ET STRUCTURES :
Expertise des structures en béton (vérifier l'homogénéité de la structure, estimer la résistance mécanique, contrôle non destructif du béton durci).
Identifier et déterminer les principaux types de structures.
Diagnostic des ouvrages d'art.
Evaluer l'état des armatures (corrosion).
Mesurer la profondeur et l'enrobage des armatures par(détection magnétique: profomètre).
IDENTIFICATION:
. Les Pathologies du bâtiment, Les malfaçons,les structures les fondations profondes,les structure des plateformes industrielles, les désordres en cours de la construction, fissures et recherche les origines des fissures tassement de terrain, expertise du bâtiment, expertise charpente bois et métallique
. Contrat d'assistance technique et conseils à l'expertise juridiciaire (CATECEJ), gestion de chantier, assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), économiste de la construction.
Notre blog technique qui répond à toutes vos questions sur la construction. http://cazeauronald.blogspot.com.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: EXPERTISE CONSTRUCTION ET STRUCTURES : toutes pathologies de construction, structures en béton armé et non armé, diagnostic sur structure béton, investigation non destructive, des plateformes industrielles, désordres en cours de construction, malfaçons, sinistres en construction, expertise structure, fissures, problèmes de fondation.
Expert en droit construction: droit des contrats, droit des société, arbitrage, médiation, gestion des contrat.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja Ce cabinet d'expertise construction intervient dans tous les domaines d'expertise de la construction et structure en béton : technique et juridique, médiation, amiable et arbitrage.
Veuillez visiter notre blog technique. http://cazeauronald.blogspot.com
notre site internet: www.cabinet-cazeauronald.com

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
RONALD CAZEAU 18.11.2014 14.11.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


aucun

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Membre agréé de la chambre des experts agréés, communauté européenne (CEACE)et Membre organisation mondiale des experts conseils arbitres (OMECA)
Enregistre au régistre du conseil économique et social des Nations Unis: ONU (ECOSOC /DAES/ESA) de la société civile

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
50 000 €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 50000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 100000 €.
 • ALEXANDRA HAFID

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 50 000 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.