Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Society of European Affairs Professionals

Inschrijvingsnummer in het register 9264296748-42
Inschrijvingsdatum: 9-12-08 11:54:15

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 12-11-13 10:18:13
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 12-11-13 10:18:13


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Society of European Affairs Professionals
Acroniem: SEAP
Rechtsvorm: ASBL
Website: http://www.seap.be

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Susanna Di Feliciantonio
Functie: President

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Philip Sheppard
Functie: Vice-President

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue T'Kint  35
1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 478996025
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: SEAP was established in 1997 to represent all those individuals active in European affairs to encourage the highest standards of professionalism for European affairs activity and promote self regulation of the profession. SEAP now has over 280 individual members, each of whom are signatories to the SEAP Code of Conduct.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 300
Aanvullende informatie: 300 is the average number of annual paid-up members of SEAP

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


SEAP represents the professional interests of European Affairs practitioners

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Algemene en bestuurszaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

The costs have been calculated in line with SEAP's ETI Registration Guidelines, adopted by members in October 2008, and available on the SEAP website.
http://www.seap.be/linkdocs/eti_guidelines.pdf

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
SEAP code http://www.seap.be/index.php/home/page/2