Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.

Id-nummer i registret: 92573623984-60
Registreringsdag: 2010-08-04 09:37:12

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-07-08 09:59:25
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-07-08 09:59:25


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.
Förkortning: VdR
Associationsform (rättslig ställning): Eingetragener Verein
Webbplats: http://www.verband-rauchtabak.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Franz Peter Marx
Befattning: Hauptgeschäftsführer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Franz Peter Marx
Befattning: Hauptgeschäftsführer

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rheinallee  25b
53173 Bonn
TYSKLAND
Telefon: (+49) 228 934 46 0
Fax: (+49) 228 934 46 0
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Der Verein hat als Fachverband die Aufgabe, national und international die gemeinsamen fachlichen Interessen der deutschen Rauchtabak-, Kautabak- und Schnupftabakindustrie, der Importeure sowie der EGDistributeure von Tabakwaren gegenüber der Öffentlichkeit, den Regierungen und den politischen Parteien, den Behörden, den fachlichen und überfachlichen Unternehmerorganisationen und den Institutionen
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wahrzunehmen.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Patrick Engels 2013-06-20 2014-06-18
Johann Franz Peter Marx 2013-07-11 2014-07-09

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Tabaksteuerharmonisierung, Produktregulierung

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ESTA

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2012 - 03/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.