Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.

Id-nummer i registret: 92573623984-60
Registreringsdag: 04/08/2010 09:37:12

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 27/01/2015 13:37:02
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/01/2015 13:37:02
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/01/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.

VdR

Eingetragener Verein

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Rheinallee, 25b
53173 Bonn
TYSKLAND

(+49) 228 934 46 0

    Juridiskt ansvarig

Franz Peter Marx

Hauptgeschäftsführer

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Franz Peter Marx

Hauptgeschäftsführer

    Mål och uppdrag

Der Verein hat als Fachverband die Aufgabe, national und international die gemeinsamen fachlichen Interessen der deutschen Rauchtabak-, Kautabak- und Schnupftabakindustrie, der Importeure sowie der EGDistributeure von Tabakwaren gegenüber der Öffentlichkeit, den Regierungen und den politischen Parteien, den Behörden, den fachlichen und überfachlichen Unternehmerorganisationen und den Institutionen
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wahrzunehmen.

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Tabaksteuerharmonisierung, Produktregulierung


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Tabaksteuerharmonisierung, Produktregulierung

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utvidgning

    Medlemskap

ESTA

    Ekonomiska uppgifter

04/2013  -  03/2014

< 9 999  

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.