Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 92573623984-60
Data rejestracji: 04/08/2010 09:37:12

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 27/01/2015 13:37:02
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 27/01/2015 13:37:02
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/01/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.

VdR

Eingetragener Verein

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Rheinallee, 25b
53173 Bonn
NIEMCY

(+49) 228 934 46 0

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Franz Peter Marx

Hauptgeschäftsführer

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Franz Peter Marx

Hauptgeschäftsführer

    Cele i zakres obowiązków

Der Verein hat als Fachverband die Aufgabe, national und international die gemeinsamen fachlichen Interessen der deutschen Rauchtabak-, Kautabak- und Schnupftabakindustrie, der Importeure sowie der EGDistributeure von Tabakwaren gegenüber der Öffentlichkeit, den Regierungen und den politischen Parteien, den Behörden, den fachlichen und überfachlichen Unternehmerorganisationen und den Institutionen
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wahrzunehmen.

 • europejskim
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Tabaksteuerharmonisierung, Produktregulierung


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tabaksteuerharmonisierung, Produktregulierung

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • cła
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

ESTA

    Dane finansowe:

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.