Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze 92573623984-60
Data rejestracji: 10-08-04 09:37:12

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-07-08 09:59:25
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-07-08 09:59:25


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.
Nazwa skrócona: VdR
Status prawny: Eingetragener Verein
Strona internetowa: http://www.verband-rauchtabak.de

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Franz Peter Marx
Pełniona funkcja: Hauptgeschäftsführer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Franz Peter Marx
Pełniona funkcja: Hauptgeschäftsführer

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rheinallee  25b
53173 Bonn
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 228 934 46 0
Numer faksu: (+49) 228 934 46 0
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Der Verein hat als Fachverband die Aufgabe, national und international die gemeinsamen fachlichen Interessen der deutschen Rauchtabak-, Kautabak- und Schnupftabakindustrie, der Importeure sowie der EGDistributeure von Tabakwaren gegenüber der Öffentlichkeit, den Regierungen und den politischen Parteien, den Behörden, den fachlichen und überfachlichen Unternehmerorganisationen und den Institutionen
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wahrzunehmen.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Patrick Engels 13-06-20 14-06-18
Johann Franz Peter Marx 13-07-11 14-07-09

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Tabaksteuerharmonisierung, Produktregulierung

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • cła
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
ESTA

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 04/2012 - 03/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.