Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 92573623984-60
Дата на регистрация: 10-8-4 9:37:12

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-18 11:14:27
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-18 11:14:27


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.
Инициали: VdR
Правен статут: Eingetragener Verein
Уебсайт: http://www.verband-rauchtabak.de

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Franz Peter Marx
Длъжност: Hauptgeschäftsführer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Franz Peter Marx
Длъжност: Hauptgeschäftsführer

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rheinallee  25b
53173 Bonn
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 228 934 46 0
Факс: (+49) 228 934 46 0
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Der Verein hat als Fachverband die Aufgabe, national und international die gemeinsamen fachlichen Interessen der deutschen Rauchtabak-, Kautabak- und Schnupftabakindustrie, der Importeure sowie der EGDistributeure von Tabakwaren gegenüber der Öffentlichkeit, den Regierungen und den politischen Parteien, den Behörden, den fachlichen und überfachlichen Unternehmerorganisationen und den Institutionen
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wahrzunehmen.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Tabaksteuerharmonisierung, Produktregulierung

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Младеж
 • Обществено здраве
 • Потребители
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
ESTA

Финансови данни

Отчетна година: 04/2013 - 03/2014
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.