Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 92573623984-60
Дата на регистрация: 04/08/2010 09:37:12

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/01/2015 13:37:02
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/01/2015 13:37:02
Следваща актуализация най-късно до: 27/01/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.

VdR

Eingetragener Verein

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Rheinallee, 25b
53173 Bonn
ГЕРМАНИЯ

(+49) 228 934 46 0

    Правно отговорно лице

Господин  Franz Peter Marx

Hauptgeschäftsführer

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Franz Peter Marx

Hauptgeschäftsführer

    Цели и задачи

Der Verein hat als Fachverband die Aufgabe, national und international die gemeinsamen fachlichen Interessen der deutschen Rauchtabak-, Kautabak- und Schnupftabakindustrie, der Importeure sowie der EGDistributeure von Tabakwaren gegenüber der Öffentlichkeit, den Regierungen und den politischen Parteien, den Behörden, den fachlichen und überfachlichen Unternehmerorganisationen und den Institutionen
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wahrzunehmen.

 • европейско равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Tabaksteuerharmonisierung, Produktregulierung


 

Не

Не

Не

Не

Не

Tabaksteuerharmonisierung, Produktregulierung

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Младеж
 • Обществено здраве
 • Потребители
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

ESTA

    Финансови данни

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.