Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Vereniging VEB NCVB

Tunnistenumero rekisterissä: 92447095540-39
Rekisteröintipäivä: 25/03/2011 17:38:02

Tietoja päivitetty viimeksi: 16/04/2015 10:34:12
Edellinen vuotuinen päivitys: 16/04/2015 10:34:12
Päivitettävä viimeistään: 16/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Vereniging VEB NCVB

VEB

Vereniging

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Amaliastraat, 7
Postilokero: 240
2501 CE Den Haag
ALANKOMAAT

(+31) 703130000

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Paul Koster

Director

    EU-suhteista vastaava henkilö

Niels Lemmers

Legal & Public Affairs Manager

    Tavoitteet ja tehtävät

The Dutch Investors’ Association (VEB) has been an independent organisation since 1924. The VEB is an active organisation with a broad-based membership which defends the interests of the (individual) investor in the public debate, but also in connection with financial product providers, listed companies and supervising authorities. The VEB also is the most important source of independent information about investments in the Netherlands.

The VEB unites Dutch investors with the objective of achieving an optimum return by representing their interests, combining strengths, providing and exchanging information and promoting honest and efficient financial markets

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

MiFID II (Level 2)
Green Paper CMU
Prospectus Directive
Shareholders' Rights Directive
PRIIPS Regulation
AIFM Directive
UCITS Directive
Market Infrastructure Regulation (EMIR)
ICS Directive
Insurance Mediation Directive II
Transparency Directive
Market Abuse Directive/Regulation
Audit Reform
Corporate Governance
Accouting Directive
IAS/IFRS


 

En

En

Financial Services User Group (E02594)

En

En

VEB regularly delivers opinions about issues concerning the position of shareholders and investors, carries out research and arranges for proxy representation of members at the various national annual general meetings of listed companies in The Netherlands and across Europe.

VEB always gives feedback to relevant consultations organised by national governments as well as the European Commission and comments on their draft laws and regulations.

VEB also provides feedback on the proposals of national and European regulators concerning regulatory rules regarding financial markets, trading, investment firms and investor & consumer protection.

VEB has been represented at various (round table) conferences organised by the Dutch Ministery of Justice, the Dutch Ministery of Finance, the European Commission or European Parliament, the European Securities and Market Authority (ESMA) and the Dutch Authority of the Financial Markets (AFM). The VEB is also represented in AFM's Capital Markets Commission and AFM's Advisory Panel. The Legal and Public Affairs Manager is a member of the Investor Protection and Intermediaries Consultative Working Group of ESMA and the Consumer and Investor advisorypanel of the AFM.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

75%: 2   50%: 1   25%: 3

6

2,8

Six staff members of VEB involved:

Director, Paul Koster
Vice-Director, Ir. Errol Keyner
Head of Public Affairs, mr. drs. Niels Lemmers
Head of Legal, mr. dr. Paul Coenen
Public Affairs Advisor, drs. Sibe de Bok
Associate Public Affairs, ms Katja de Gooijer

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Verotus
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

VEB is a partner of Better Finance (European Federation of Financial Services Users)

http://www.betterfinance.eu/

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € - < 24 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Handvest Beroepsvereniging voor Public Affairs - Netherlands