Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Observatorio Ambiental Granadilla

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 92308051647-80
Data Reġistrazzjoni: 06/05/2009 15:02:07

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 09/04/2014 10:41:22
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 09/04/2014 10:41:22


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Observatorio Ambiental Granadilla
Akronimu: OAG
Statut legali: State Foundation
Websajt: http://www.oag-fundacion.org

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Antonio Machado
Kariga: Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Antonio Machado
Kariga: Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1B Edificio Puerto-Ciudad Muelle de Enlace
Santa Cruz de Tenerife 38001
SPANJA
Numru tat-telefon: (+34) 922298700
Numru tal-faks: (+34) 922298704
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Somos un observatorio ambiental marino que sigue las condiciones del mar y su biodiversidad, incluida la Red Natura 2000, y el impacto de grandes obras de infraestructura en el medio marino. El OAG es una fundación pública del sector estatal en la que participa la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias, bajo el protectorado del Ministerio de Fomento.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • sotto-nazzjonali
  • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Proyecto de repositorio de datos marinos integrados de Canarias (buscamos financiación complementaria)

Plan de vigilancia ambiental del nuevo puerto de Granadilla

Plan de seguimiento de la tortuga boba en Canarias

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Ambjent

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 5
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Asociación Española de Fundaciones

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 600,435
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 600,435
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 600,435
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
SI, Antonio Machado