Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

KEA European Affairs

Tunnistenumero rekisterissä: 9213770154-45
Rekisteröintipäivä: 7.7.2008 19:43:50

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 24.6.2014 10:36:57
Edellinen vuotuinen päivitys: 24.6.2014 10:36:57


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: KEA European Affairs
Lyhenne: KEA
Organisaation oikeudellinen muoto: Sprl
Internet-osoite: http://www.keanet.eu

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Philippe Kern
Tehtävä organisaatiossa: Gérant

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Philippe Kern
Tehtävä organisaatiossa: Gérant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: rue felix delhasse  30
1060 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+322) 2892600
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: - cabinet de conseil et d'etude specialisé dans le secteur des industries culturelles, des loisirs, des media et du sport. Nous proposons des services de recherches et d'analyse, de conseils en affaires publiques, de relations publique et de gestion de réseaux et associations.
Nous cherchons également des financements européens pour des activités culturelles.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Claire AUGIER DE LAJALLET 1.11.2013 23.10.2014
Carlos Sanz Sanchez 9.5.2014 7.5.2015
Arthur Le Gall 6.11.2013 31.10.2014
Laura Vilches Armesto 9.10.2013 7.10.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


EP framework contracts on: audiovisual, copyright, culture and sport

- Digital Cinema, Digital Agenda
- Consultations on future Culture and Media programmes
- Resolution on electronic commerce
- ACTA
- IPR Enforcement
- AVMS directive
- Single market
- orphan works and collective rights management
- preparatory work on Culture in external relations
- sport policy (match-fixing, transfer of players)

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Nuoret
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Urheilu
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
KEA is a member of the Belgian-Chinese Chamber of Commerce, and the EU Chamber of Commerce in China. KEA has established the China-EU Creative and Cultural industries Alliance in 2013.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 700000  € - < 800000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • BFI
 • Lille Metropole


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 50000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 100000 €.
 • EGEDA

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 30 000 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

L'essentiel de notre chiffres d'affaires provient d'etudes accomplit pour diverses institutions publiques ou privés sur des thematiques de politiques publiques ayant traits à la culture.

Nous avons trés peu d'activités de lobby. Nos activités sont avant tout des activités de conseils.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.