Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

KEA European Affairs

Tunnusnumber registris: 9213770154-45
Registreerimise kuupäev: 07/07/2008 19:43:50

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/04/2015 16:50:15
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/04/2015 16:50:15
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

KEA European Affairs

KEA

Sprl

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

rue du Trône 51
1050 Bruxelles
BELGIA

(+322) 2892600

    Juriidiliselt vastutav isik

Philippe Kern

Gérant

    ELi asjade eest vastutav isik

Philippe Kern

Gérant

    Eesmärgid ja ülesanded

- cabinet de conseil et d'etude specialisé dans le secteur des industries culturelles, des loisirs, des media et du sport. Nous proposons des services de recherches et d'analyse, de conseils en affaires publiques, de relations publique et de gestion de réseaux et associations.
Nous cherchons également des financements européens pour des activités culturelles.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Digital Agenda, Copyright policy, audiovisual and media policy, cultural policy, innovation, development of cities and regions (creative spillover)

Creative SpIN project (Urbact), KiiCS arts and science project (FP7), Connecting Arts and Business project, SPARKS project (H2020).
Smart Guide on Creative Spillovers (publication)


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

EP framework contracts on: audiovisual, copyright, culture and sport

- Digital Cinema, Digital Agenda
- Consultations on future Culture and Media programmes
- Resolution on electronic commerce
- ACTA
- IPR Enforcement
- AVMS directive
- Single market
- orphan works and collective rights management
- preparatory work on Culture in external relations
- sport policy (match-fixing, transfer of players)

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 5  

5

5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Clémentine DAUBEUF 11/02/2015 05/02/2016
Arthur LE GALL 19/11/2014 17/11/2015
Philippe KERN 05/05/2015 30/04/2016
Zoe PELLEGRINI 21/06/2015 18/02/2016

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Noored
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad

    Liikmed ja liikmesus

KEA has established the China-EU Creative and Cultural industries Alliance in 2013.

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 200 000 € ja < 299 999 €

>= 100 000 € ja < 499 999 €

 • Entidad de Gestión de Derechos de Autor de los Productores Audiovisuales

100 000 €

European Parliament (study), Culture Programme (study), DG EAC Preparatory Action

0 €

/

L'essentiel de notre chiffres d'affaires provient d'etudes accomplit pour diverses institutions publiques ou privés sur des thematiques de politiques publiques ayant traits à la culture.

Nous avons trés peu d'activités de lobby. Nos activités sont avant tout des activités de conseils.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.