Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

KEA European Affairs

Tunnusnumber registris: 9213770154-45
Registreerimise kuupäev: 7.07.08 19:43:50

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 24.06.14 10:36:57
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24.06.14 10:36:57


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: KEA European Affairs
Akronüüm: KEA
Õiguslik vorm: Sprl
Veebisait: http://www.keanet.eu

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Philippe Kern
Ametikoht: Gérant

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Philippe Kern
Ametikoht: Gérant

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 30 rue felix delhasse 
1060 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+322) 2892600
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: - cabinet de conseil et d'etude specialisé dans le secteur des industries culturelles, des loisirs, des media et du sport. Nous proposons des services de recherches et d'analyse, de conseils en affaires publiques, de relations publique et de gestion de réseaux et associations.
Nous cherchons également des financements européens pour des activités culturelles.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Claire AUGIER DE LAJALLET 1.11.13 23.10.14
Carlos Sanz Sanchez 9.05.14 7.05.15
Arthur Le Gall 6.11.13 31.10.14
Laura Vilches Armesto 9.10.13 7.10.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


EP framework contracts on: audiovisual, copyright, culture and sport

- Digital Cinema, Digital Agenda
- Consultations on future Culture and Media programmes
- Resolution on electronic commerce
- ACTA
- IPR Enforcement
- AVMS directive
- Single market
- orphan works and collective rights management
- preparatory work on Culture in external relations
- sport policy (match-fixing, transfer of players)

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Noored
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
KEA is a member of the Belgian-Chinese Chamber of Commerce, and the EU Chamber of Commerce in China. KEA has established the China-EU Creative and Cultural industries Alliance in 2013.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 700000  € ja < 800000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • BFI
 • Lille Metropole


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 50000 € või suurem, kuid väiksem kui 100000 €.
 • EGEDA

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 30 000 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

L'essentiel de notre chiffres d'affaires provient d'etudes accomplit pour diverses institutions publiques ou privés sur des thematiques de politiques publiques ayant traits à la culture.

Nous avons trés peu d'activités de lobby. Nos activités sont avant tout des activités de conseils.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.