Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

KEA European Affairs

Идентификационен номер в Регистъра: 9213770154-45
Дата на регистрация: 07/07/2008 19:43:50

Информацията за този субект е била последно изменена на: 24/06/2014 10:36:57
Последната годишна актуализация е извършена на: 24/06/2014 10:36:57

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

KEA European Affairs

KEA

Sprl

    Раздел на регистрация

I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

rue felix delhasse, 30
1060 Bruxelles
БЕЛГИЯ

(+322) 2892600

(+) 

    Правно отговорно лице

Господин  Philippe Kern

Gérant

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Philippe Kern

Gérant

    Цели и задачи

- cabinet de conseil et d'etude specialisé dans le secteur des industries culturelles, des loisirs, des media et du sport. Nous proposons des services de recherches et d'analyse, de conseils en affaires publiques, de relations publique et de gestion de réseaux et associations.
Nous cherchons également des financements européens pour des activités culturelles.

европейско равнище

    Дейности

EP framework contracts on: audiovisual, copyright, culture and sport

- Digital Cinema, Digital Agenda
- Consultations on future Culture and Media programmes
- Resolution on electronic commerce
- ACTA
- IPR Enforcement
- AVMS directive
- Single market
- orphan works and collective rights management
- preparatory work on Culture in external relations
- sport policy (match-fixing, transfer of players)

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Ayla Assy-Lacoste 11/02/2015 06/08/2015
Clémentine Daubeuf 11/02/2015 05/02/2016
Bastien Remy 13/03/2015 12/09/2015
Arthur Le Gall 19/11/2014 17/11/2015

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Младеж
 • Образование
 • Потребители
 • Предприятия
 • Регионална политика
 • Спорт
 • Търговия

    Членство

KEA is a member of the Belgian-Chinese Chamber of Commerce, and the EU Chamber of Commerce in China. KEA has established the China-EU Creative and Cultural industries Alliance in 2013.

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 700 000  € и < 800 000  €

 • BFI
 • Lille Metropole
 • EGEDA

30 000 €

0 €

L'essentiel de notre chiffres d'affaires provient d'etudes accomplit pour diverses institutions publiques ou privés sur des thematiques de politiques publiques ayant traits à la culture.

Nous avons trés peu d'activités de lobby. Nos activités sont avant tout des activités de conseils.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.