Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

KEA European Affairs

Идентификационен номер в Регистъра: 9213770154-45
Дата на регистрация: 08-7-7 19:43:50

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-24 10:36:57
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-24 10:36:57


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: KEA European Affairs
Инициали: KEA
Правен статут: Sprl
Уебсайт: http://www.keanet.eu

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Philippe Kern
Длъжност: Gérant

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Philippe Kern
Длъжност: Gérant

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: rue felix delhasse  30
1060 Bruxelles
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+322) 2892600
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: - cabinet de conseil et d'etude specialisé dans le secteur des industries culturelles, des loisirs, des media et du sport. Nous proposons des services de recherches et d'analyse, de conseils en affaires publiques, de relations publique et de gestion de réseaux et associations.
Nous cherchons également des financements européens pour des activités culturelles.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Carlos Sanz Sanchez 14-5-9 15-5-7
Arthur Le Gall 14-11-19 15-11-17

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


EP framework contracts on: audiovisual, copyright, culture and sport

- Digital Cinema, Digital Agenda
- Consultations on future Culture and Media programmes
- Resolution on electronic commerce
- ACTA
- IPR Enforcement
- AVMS directive
- Single market
- orphan works and collective rights management
- preparatory work on Culture in external relations
- sport policy (match-fixing, transfer of players)

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Младеж
 • Образование
 • Потребители
 • Предприятия
 • Регионална политика
 • Спорт
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
KEA is a member of the Belgian-Chinese Chamber of Commerce, and the EU Chamber of Commerce in China. KEA has established the China-EU Creative and Cultural industries Alliance in 2013.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 700000  € и < 800000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • BFI
 • Lille Metropole


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 50000 € и по-малък от 100000 €.
 • EGEDA

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 30 000 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

L'essentiel de notre chiffres d'affaires provient d'etudes accomplit pour diverses institutions publiques ou privés sur des thematiques de politiques publiques ayant traits à la culture.

Nous avons trés peu d'activités de lobby. Nos activités sont avant tout des activités de conseils.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.