Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

South Asia Democratic Forum

Идентификационен номер в Регистъра: 92070807286-46
Дата на регистрация: 29/11/2011 13:12:48

Информацията за този субект е била последно изменена на: 03/11/2014 09:03:43
Последната годишна актуализация е извършена на: 03/11/2014 09:03:43

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

South Asia Democratic Forum

SADF

ASBL, association sans but lucratif

    Раздел на регистрация

IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции

    Координати за връзка

Avenue des Arts, 19
1210 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 474813815

(+) 

Albino Bras - Office Manager +32485030455

    Правно отговорно лице

Господин  Paulo Casaca

Executive Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Antonio Vieira da Cruz

Policy Adviser & Editor

    Цели и задачи

SADF aims to promote the application of the United Nations general principles regarding human rights, to combat all forms of discrimination, promoting labour rights, open governance, sustainable development, freedom, peace and the democratic rule of law. It intends to organise and maintain high level contacts, combine networks, support and bring together persons, private and public institutions that can contribute to cooperation and understanding.

 • европейско равнище
 • световно равнище

    Дейности

Projects. Conferences. Symposiums. Events that promote Human Rights and the Rule of Law in South Asia and Europe.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

6

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Laura Masson Quartel da Silva 02/10/2014 30/09/2015

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Култура
 • Образование
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Хуманитарна помощ

    Членство

6

 • БЕЛГИЯ

    Финансови данни

09/2014  -  10/2014

18 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

18 000 €

 €

 €

18 000 €

< 50 000  €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.