Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

South Asia Democratic Forum

Идентификационен номер в Регистъра: 92070807286-46
Дата на регистрация: 29/11/2011 13:12:48

Информацията за този субект е била последно изменена на: 29/04/2015 10:05:20
Последната годишна актуализация е извършена на: 29/04/2015 10:05:20
Следваща актуализация най-късно до: 29/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

South Asia Democratic Forum

SADF

ASBL, association sans but lucratif

    Раздел на регистрация

IV - Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции

    Координати за връзка

Avenue des Arts, 19
1210 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 474813815

    Правно отговорно лице

Господин  Paulo Casaca

Executive Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Antonio Vieira da Cruz

Policy Adviser & Editor

    Цели и задачи

SADF aims to promote the application of the United Nations general principles regarding human rights, to combat all forms of discrimination, promoting labour rights, open governance, sustainable development, freedom, peace and the democratic rule of law. It intends to organise and maintain high level contacts, combine networks, support and bring together persons, private and public institutions that can contribute to cooperation and understanding.

 • европейско равнище
 • световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Iniciatives of the European Parliament, legislation, events, conferences on Human Rights, women rights, development, freedom

Conferences and publications


 

Не

Не

Не

Не

Не

Projects. Conferences. Symposiums. Events that promote Human Rights and the Rule of Law in South Asia and Europe.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 6   50%: 2   25%: 1

9

7,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Laura Masson Quartel da Silva 02/10/2014 30/09/2015

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Култура
 • Образование
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Хуманитарна помощ

    Членство

7

 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ПОРТУГАЛИЯ

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € и < 399 999 €

348 000 €

 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

348 000 €

348 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.