Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

South Asia Democratic Forum

Идентификационен номер в Регистъра: 92070807286-46
Дата на регистрация: 11-11-29 13:12:48

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-11-3 9:03:43
Последната годишна актуализация е извършена на 14-11-3 9:03:43


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: South Asia Democratic Forum
Инициали: SADF
Правен статут: ASBL, association sans but lucratif
Уебсайт: http://www.sadf.eu

Раздели

Раздел: IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции
и по-специално: Мозъчни тръстове и научноизследователски институции

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Paulo Casaca
Длъжност: Executive Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Antonio Vieira da Cruz
Длъжност: Policy Adviser & Editor

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Avenue des Arts  19
1210 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 474813815
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Albino Bras - Office Manager +32485030455

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: SADF aims to promote the application of the United Nations general principles regarding human rights, to combat all forms of discrimination, promoting labour rights, open governance, sustainable development, freedom, peace and the democratic rule of law. It intends to organise and maintain high level contacts, combine networks, support and bring together persons, private and public institutions that can contribute to cooperation and understanding.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 6
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Laura Masson Quartel da Silva 14-10-2 15-9-30

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Projects. Conferences. Symposiums. Events that promote Human Rights and the Rule of Law in South Asia and Europe.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Култура
 • Образование
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 6
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 09/2014 - 10/2014
Общ бюджет: 18 000
от който публични средства:
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 18 000
- дарения:
- членски вноски:
Transworld : 18 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.