Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd.

Id-nummer i registret: 92040678068-73
Registreringsdag: 2012-02-14 11:35:43

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-21 18:28:36
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-21 18:28:36


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd.
Förkortning: SMMT
Associationsform (rättslig ställning): Private, limited by guarantee, no share capital
Webbplats: http://www.smmt.co.uk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Seftton Samuels
Befattning: Group Legal Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Konstanze Scharring
Befattning: Director of Policy

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Great Peter Street  71
SW1P 2BN London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 2072357000
Fax: (+44) 2072357112
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) is one of the largest and most influential trade associations in the UK. It supports the interests of the UK automotive industry at home and abroad, promoting a united position to government, stakeholders and the media.

SMMT represents the interests of the UK automotive industry through the membership of companies involved in design, concept, manufacture, sale, after sale, disposal and recycling of motor vehicles, components and accessories.

SMMT engages with policy-makers, is involved with policy implementation at UK and EU level, and represents the industry in Westminster, Whitehall and Brussels.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 18
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Member, CBI (The Confederation of British Industry)
Member, CLEPA (The European Association of Automotive Suppliers)
Member, FIGIEFA (Fédération Internationale des Grossistes Importateurs et Exportateurs en Fournitures Automobiles)
Associated Organisation, ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 200000  € och < 250000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.