Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Scotch Whisky Association

Inschrijvingsnummer in het register 9201911441-69
Inschrijvingsdatum: 29-9-08 19:15:41

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 2-9-14 15:49:23
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 2-9-14 12:16:39


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Scotch Whisky Association
Acroniem: SWA
Rechtsvorm: Trade Association
Website: http://www.scotch-whisky.org.uk

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  John Bartholomew
Functie: Director of Finance and Administration

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Nick Soper
Functie: Director of European Affairs

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Atholl Crescent  20
EH3 8HF Edinburgh
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44) 131 222 9200
Faxnummer: (+44) 131 777 8080
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: To promote and protect the interests of the Scotch Whisky industry
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 17
Aanvullende informatie: In addition to the European Affairs Department (3 people), other SWA departments (International Affairs, Operation and Technical, Legal, Government and Communications) are involved, to a lesser degree, on activities falling within the scope of the register.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


The Scotch Whisky Association's key roles include ensuring that Scotch Whisky can be sold without restriction and on equal terms with all other spirit drinks. To that end, in the European context, our activities include: promoting, supporting or opposing EU and/or national legislative trade-related measures; and pursuing the removal of intra-EU trade barriers.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Energie
 • Handel
 • Interne markt
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Uitbreiding van de EU
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
We are members of spiritsEUROPE

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 700000  € en < 800000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.