Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

International Federation of Aesthecians

Id-nummer i registret: 92004565061-51
Registreringsdag: 2011-01-21 16:32:20

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-02 08:06:59
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-02 08:06:59


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: International Federation of Aesthecians
Förkortning: INFA
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.infa.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Andra liknande organisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Nadine SALEMBIER
Befattning: Présidente

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Nadine Salembier
Befattning: Présidente

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Bd de Waterloo  53
1000 Bruxelles
BELGIEN
Telefon: (+32) 56555789
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: L’association a pour but de protéger et faciliter le développement des activités professionnelles de ses membres, d’aider ceux-ci par tous les moyens dans l’exercice de leur profession et de sauvegarder leurs intérêts professionnels. L’association a aussi pour but de promouvoir la formation, les relations d’information, de coordination et de travail avec des groupements similaires, tant sur le plan national qu’international. L’association réalise son but dans le respect de toutes les convictions philosophiques, religieuses ou politiques de ses membres. Elle a également pour objectif de donner des impulsions pour le développement des formations afférentes à la profession et d’attirer l’attention du conseil sur toute situation de nature à mettre en péril les formations dans leurs secteurs respectifs. L’association peut aussi créer et gérer tout service ou toute institution afin de réaliser son but social ainsi que toutes les opérations en rapport direct ou indirect et toute activité similaire ou connexe à son objet.
Organisationens intressen är:
  • Europeiska
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Les activités principales se concentrent sur l'éducation et la formation professionnelle tout au long de la vie, promouvoir et défendre la profession, la réactualiser en permanence...

Elle a également pour objectif de donner des impulsions pour le développement des formations afférentes à la profession et d’attirer l’attention du conseil sur toute situation de nature à mettre en péril les formations dans leurs secteurs respectifs.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Folkhälsa
  • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Participation au comité de dialogue social sectoriel "services personnels"

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.