Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

International Federation of Aesthecians

Id-nummer i registret: 92004565061-51
Registreringsdag: 21/01/2011 16:32:20

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/12/2014 08:43:13
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/12/2014 08:43:13

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

International Federation of Aesthecians

INFA

AISBL

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Andra liknande organisationer

    Adressuppgifter

Bd de Waterloo, 53
1000 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 56555789

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Nadine SALEMBIER

Présidente

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Nadine Salembier

Présidente

    Mål och uppdrag

L’association a pour but de protéger et faciliter le développement des activités professionnelles de ses membres, d’aider ceux-ci par tous les moyens dans l’exercice de leur profession et de sauvegarder leurs intérêts professionnels. L’association a aussi pour but de promouvoir la formation, les relations d’information, de coordination et de travail avec des groupements similaires, tant sur le plan national qu’international. L’association réalise son but dans le respect de toutes les convictions philosophiques, religieuses ou politiques de ses membres. Elle a également pour objectif de donner des impulsions pour le développement des formations afférentes à la profession et d’attirer l’attention du conseil sur toute situation de nature à mettre en péril les formations dans leurs secteurs respectifs. L’association peut aussi créer et gérer tout service ou toute institution afin de réaliser son but social ainsi que toutes les opérations en rapport direct ou indirect et toute activité similaire ou connexe à son objet.

  • Europeiska
  • Globala

    Verksamhet

Les activités principales se concentrent sur l'éducation et la formation professionnelle tout au long de la vie, promouvoir et défendre la profession, la réactualiser en permanence...

Elle a également pour objectif de donner des impulsions pour le développement des formations afférentes à la profession et d’attirer l’attention du conseil sur toute situation de nature à mettre en péril les formations dans leurs secteurs respectifs.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Folkhälsa
  • Utbildning

    Medlemskap

Participation au comité de dialogue social sectoriel "services personnels"

    Ekonomiska uppgifter

01/2011  -  12/2011

< 50 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.