Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Rassemblement pour l'initiative citoyenne

Numer identyfikacyjny w rejestrze 92003302903-84
Data rejestracji: 09-12-29 14:39:25

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-12-02 09:55:53
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-12-02 09:55:53


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Rassemblement pour l'initiative citoyenne
Nazwa skrócona: RIC
Status prawny: Association déclarée selon la loi de 01.07.1901
Strona internetowa: http://www.ric-france.fr

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Yvan Bachaud
Pełniona funkcja: Porte parole de la Direction collégiale

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  YVAN BACHAUD
Pełniona funkcja: porte-parole

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: lieu-dit BAYETTANT  2
69360 COMMUNAY
FRANCJA
Numer telefonu: (+33) 0472246502
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: E-mail:y.bachaud@ric-france.fr

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Nous voulons " simplement" voir instaurer la DÉMOCRATIE en France, en Europe et à terme dans le Monde.

Selon notre définition, la DÉMOCRATIE suppose la possibilité constitutionnelle offerte à chaque citoyen de pouvoir initier – en toutes matières - un référendum.
Cet outil institutionnel est INDISPENSABLE à un peuple pour EXERCER la souveraineté nationale qui doit être sienne dans tout pays VÉRITABLEMENT démocratique.

Ainsi le peuple constituant la Nation, pourra participer aux débats, s'y impliquer en faisant valoir, pour le bien du pays,la compétence de dizaines de millions de citoyens.

Nous sommes une association régie par la loi du 01/07/1901 et le décret d'application du 16/08/1901.

Le Rassemblement pour l’Initiative Citoyenne (RIC) regroupe tous ceux, qui adhèrent à ses statuts, présentés sur le site www.ric-france.fr, et qui sont attachés à son objectif:

Faire des propositions de réforme concernant exclusivement les institutions nationales et internationales.

Précision : le RIC ne remet pas du tout en cause le principe de la démocratie représentative.
(MAIS, Députés, Conseillers régionaux, municipaux conservent leurs rôles mais sous le contrôle continu des citoyens qu’ils ne font que représenter.)
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Nous voulons obtenir de ceux qui ont confisqué le Pouvoir aux citoyens, en FRANCE et en EUROPE, l'instauration du référendum d'initiative citoyenne en toutes matières et notamment constitutionnelle et de ratifications des traités.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 286
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • FRANCJA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 300
w tym środki publiczne:
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 300
- darowizny:
- składki członkowskie: 300
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Le RIC ne demande aucune subvention publique.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.