Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Forum Kultur der Europäischen Metropolregion Nürnberg

Identifikacijska številka v Registru: 91989144836-36
Datum registracije: 20.12.10 17:49:13

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 25.11.13 13:00:19
Datum zadnje letne spremembe: 25.11.13 13:00:19


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Forum Kultur der Europäischen Metropolregion Nürnberg
Kratica: EMN Forum Kultur
Pravni status: EU-Vertrag in Verbindung mit § 19 Abs. 4 ROG
Spletna stran: http://www.em-n.eu/index.php?id=45

Oddelki

Oddelek: VI. – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne in javno-zasebne subjekte itd.
natančneje: Lokalni, regionalni in občinski organi

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Dieter Dr. Rossmeissl
Položaj: Geschäftsführer

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime NN NN
Položaj: NN

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Gebbertstraße  1
Poštni predal: 3160
91051 Erlangen
NEMČIJA
Telefon: (+49) 09131861023
Telefaks: (+49) 09131861022
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Forum Kultur - Europäische Metropolregion Nürnberg

Das Forum besteht aus einer Arbeitsgruppe mit 60 Mitgliedern. Es befasst sich mit den reichhaltigen kulturellen Angeboten in der Metropolregion.

Die Breite, die Vielfalt und das flächendeckende Angebot in dem Bereich ist in vergleichbaren europäischen Regionen in dieser Ausprägung kaum gegeben und stellt deshalb ein herausragendes Qualitätsmerkmal der Metropolregion Nürnberg dar. Auf dieser Grundlage sollen deshalb künftige Projekte der Metropolregion in dem Bereich Kultur erarbeitet werden.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Kunst, Kultur, Bildung.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Izobraževanje
 • Kultura
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Regionalna politika
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 60
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Europäische Metropolregion Nürnberg:
insbesondere Vernetzung mit den Foren "Wirtschaft und Infrastruktur", "Tourismus", "Marketing".

Städtepartnerschaften und Regionalpartnerschaften in EU und global.

Finančni podatki

Finančno leto: 11/2012 - 11/2013
Skupni proračun: 0
pri čemer so javna finančna sredstva:
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri:
- donacije:
- prispevki članov:
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah:
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

EMN-Umlage durch darin beteiligte Städte und Landkreise. Projektmittel fließen je nach angemeldeten Projekten aufgrund von Beschlussfassungen im EMN-Steuerungskreis, EMN-Rat.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.