Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Forum Kultur der Europäischen Metropolregion Nürnberg

Tunnusnumber registris: 91989144836-36
Registreerimise kuupäev: 20.12.10 17:49:13

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 25.11.13 13:00:19
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25.11.13 13:00:19


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Forum Kultur der Europäischen Metropolregion Nürnberg
Akronüüm: EMN Forum Kultur
Õiguslik vorm: EU-Vertrag in Verbindung mit § 19 Abs. 4 ROG
Veebisait: http://www.em-n.eu/index.php?id=45

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Kohalikud, piirkondlikud ja munitsipaalasutused (piirkondlikul tasandil)

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dieter Dr. Rossmeissl
Ametikoht: Geschäftsführer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: NN NN
Ametikoht: NN

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Gebbertstraße 
Postkast: 3160
91051 Erlangen
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 09131861023
Faks: (+49) 09131861022
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Forum Kultur - Europäische Metropolregion Nürnberg

Das Forum besteht aus einer Arbeitsgruppe mit 60 Mitgliedern. Es befasst sich mit den reichhaltigen kulturellen Angeboten in der Metropolregion.

Die Breite, die Vielfalt und das flächendeckende Angebot in dem Bereich ist in vergleichbaren europäischen Regionen in dieser Ausprägung kaum gegeben und stellt deshalb ein herausragendes Qualitätsmerkmal der Metropolregion Nürnberg dar. Auf dieser Grundlage sollen deshalb künftige Projekte der Metropolregion in dem Bereich Kultur erarbeitet werden.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Kunst, Kultur, Bildung.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Haridus
 • Kultuur
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 60
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Europäische Metropolregion Nürnberg:
insbesondere Vernetzung mit den Foren "Wirtschaft und Infrastruktur", "Tourismus", "Marketing".

Städtepartnerschaften und Regionalpartnerschaften in EU und global.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 11/2012 - 11/2013
Üldeelarve: 0
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

EMN-Umlage durch darin beteiligte Städte und Landkreise. Projektmittel fließen je nach angemeldeten Projekten aufgrund von Beschlussfassungen im EMN-Steuerungskreis, EMN-Rat.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.